YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK YARDIM PROGRAMI (EVEK)
*Başvuru Şartları
- Resmi eşinin vefat etmiş olması
-Programa başvuru yapan kişinin veya yaşamış olduğu hanede kimsenin Sosyal Güvencesinin (SSK,BağKur,EMSAN) olmaması gerekmektedir.
-3294 sayılı kanun kapsamında hanenin muhtaçlık sınırının(423,58TL) altında olması.
*Evraklar
Hane başvuru formu, EVEK başvuru formu, EVEK Sözleşme formu
*Ödeme Dönemleri
Yılın çift ayları
 
ŞARTLI GEBELİK, ŞARTLI SAĞLIK VE ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞGY,ŞSY,ŞEY)
Şartlı Gebelik Yardımı
*Başvuru Şartları
- Gebenin 12 haftalık ve altı olması gerekmektedir.
-Programa başvuru yapan kişinin veya yaşamış olduğu hanede kimsenin Sosyal Güvencesinin (SSK,BağKur,EMSAN) olmaması gerekmektedir.
-3294 sayılı kanun kapsamında hanenin muhtaçlık sınırının(423,58TL) altında olması.
*Evraklar
Hane başvuru formu, ŞGY başvuru formu, ŞGY Sözleşme formu Gebeliğinin haftalığını gösteren doktor raporu,Hanedeki herkesin kimlik fotokopisi,ev kira ise kira kontratı, hanede rahatsızlığı olan veya özel durumu olduğu beyan edilen kişilerin özel durumlarını gösterir rapor, eşlerde boşanma durumu var ise mutlaka mahkeme evrağı, mahkemede nafaka bağlanmış ve başvuru yapan şahıs almadığını beyan ettiği takdirde ispatlayan belge.
*Ödeme Dönemleri
Yılın tekli ayları

Şartlı Sağlık Yardımı
*Başvuru Şartları
- Çocuğun 0-6 yaş aralığında olması ve okula gitmiyor olması gerekmektedir.
-Programa başvuru yapan kişinin veya yaşamış olduğu hanede kimsenin Sosyal Güvencesinin (SSK,BağKur,EMSAN) olmaması gerekmektedir.
-3294 sayılı kanun kapsamında hanenin muhtaçlık sınırının(423,58TL) altında olması.
*Evraklar
Hane başvuru formu, ŞSY başvuru formu, ŞSY Sözleşme formu, Hanedeki herkesin kimlik fotokopisi,ev kira ise kira kontratı, hanede rahatsızlığı olan veya özel durumu olduğu beyan edilen kişilerin özel durumlarını gösterir rapor, eşlerde boşanma durumu var ise mutlaka mahkeme evrağı, mahkemede nafaka bağlanmış ve başvuru yapan şahıs almadığını beyan ettiği takdirde ispatlayan belge.
*Ödeme Dönemleri
Yılın tekli ayları
 
Şartlı Eğitim Yardımı
*Başvuru Şartları
- Çocuğun 5-18 yaş aralığında örgün öğretimde eğitim alıyor  olması gerekmektedir.
-Çocuğun okumuş olduğu okulun özel okul ve özel eğitim olmaması gerekmektedir.
-Programa başvuru yapan kişinin veya yaşamış olduğu hanede kimsenin Sosyal Güvencesinin (SSK,BağKur,EMSAN) olmaması gerekmektedir.
-3294 sayılı kanun kapsamında hanenin muhtaçlık sınırının(423,58TL) altında olması.
*Evraklar
Hane başvuru formu, ŞEY başvuru formu, ŞEY Sözleşme formu, Hanedeki herkesin kimlik fotokopisi,ev kira ise kira kontratı, hanede rahatsızlığı olan veya özel durumu olduğu beyan edilen kişilerin özel durumlarını gösterir rapor, eşlerde boşanma durumu var ise mutlaka mahkeme evrağı, mahkemede nafaka bağlanmış ve başvuru yapan şahıs almadığını beyan ettiği takdirde ispatlayan belge.
*Ödeme Dönemleri
Yılın tekli ayları
 
ÖKSÜZ YETİM YARDIMI (ÖYY)
*Başvuru Şartları
- Anne ve babanın resmi olarak evli olması gerekmektedir.
-Programa başvuru yapan kişinin veya yaşamış olduğu hanede kimsenin Sosyal Güvencesinin (SSK,BağKur,EMSAN) olmaması gerekmektedir.
-3294 sayılı kanun kapsamında hanenin muhtaçlık sınırının(423,58TL) altında olması.
*Evraklar
Hane başvuru formu, ÖYY başvuru formu, ÖYY Sözleşme formu, Hanedeki herkesin kimlik fotokopisi,ev kira ise kira kontratı, hanede rahatsızlığı olan veya özel durumu olduğu beyan edilen kişilerin özel durumlarını gösterir rapor, eşlerde boşanma durumu var ise mutlaka mahkeme evrağı, mahkemede nafaka bağlanmış ve başvuru yapan şahıs almadığını beyan ettiği takdirde ispatlayan belge.
*Ödeme Dönemleri
Yılın tekli ayları

MUHTAÇ ASKER YARDIMI (MAAY)
*Başvuru Şartları
- Anne ve babanın resmi olarak evli olması gerekmektedir.
-Programa başvuru yapan kişinin veya yaşamış olduğu hanede kimsenin Sosyal Güvencesinin (SSK,BağKur,EMSAN) olmaması gerekmektedir.
-3294 sayılı kanun kapsamında hanenin muhtaçlık sınırının(423,58TL) altında olması.
*Evraklar
Hane başvuru formu, ÖYY başvuru formu, ÖYY Sözleşme formu, Hanedeki herkesin kimlik fotokopisi,ev kira ise kira kontratı, hanede rahatsızlığı olan veya özel durumu olduğu beyan edilen kişilerin özel durumlarını gösterir rapor, eşlerde boşanma durumu var ise mutlaka mahkeme evrağı, mahkemede nafaka bağlanmış ve başvuru yapan şahıs almadığını beyan ettiği takdirde ispatlayan belge.
*Ödeme Dönemleri
Yılın tekli ayları
 
MUHTAÇ ASKER ÇOCUĞU YARDIMI (MAÇY)
*Başvuru Şartları
- Anne ve babanın resmi olarak evli olması gerekmektedir.
-Çocuğun 18 yaşını doldurmamış ve evli olmaması gerekmektedir.
-Programa başvuru yapan kişinin veya yaşamış olduğu hanede kimsenin Sosyal Güvencesinin (SSK,BağKur,EMSAN) olmaması gerekmektedir.
-3294 sayılı kanun kapsamında hanenin muhtaçlık sınırının(423,58TL) altında olması.
*Evraklar
Hane başvuru formu, ÖYY başvuru formu, ÖYY Sözleşme formu, Hanedeki herkesin kimlik fotokopisi,ev kira ise kira kontratı, hanede rahatsızlığı olan veya özel durumu olduğu beyan edilen kişilerin özel durumlarını gösterir rapor, eşlerde boşanma durumu var ise mutlaka mahkeme evrağı, mahkemede nafaka bağlanmış ve başvuru yapan şahıs almadığını beyan ettiği takdirde ispatlayan belge.
 
NOT: Diğer yardımlar ve detaylı bilgi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına müracaatınız önerilir.