ÇUKUROVA MUSTAFA NECATİ GİZER TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİNCE;
 
İdari ve mali işler, kayıt ve istatistik, plan ve program yapma, diğer kurumlarla işbirliği, izleme ve değerlendirme çalışmaları, ölüm kayıt hizmetleri, tütün ve diğer bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele, çevre sağlığı hizmetleri, çalışan sağlığı ve güvenliğine dair hizmetler, olağan dışı durumlar ve afet sağlığı hizmetleri, toplu yaşam alanları ve okul sağlığı hizmetleri, hizmet içi eğitimler, halk eğitimleri ve sosyal hizmet faaliyetleri yürütülmektedir.
 
Çukurova Mustafa Necati Gizer Toplum Sağlığı Merkezine bağlı İlçemizde bulunan 25 Aile Sağlığı Merkezinde, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık - hizmetlerini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın her kişiye, kapsamlı ve devamlı olarak hizmet verilmektedir.
 
ÇUKUROVA SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİNCE;
 
Bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolü, bulaşıcı hastalıklar, bağışıklama ve salgın hastalık kontrolü, kadın ve üreme sağlığı hizmetleri, çocuk ve ergen sağlığı hizmetleri, kanser erken teşhis, tarama ve eğitim hizmetleri, hizmet içi eğitimler, ruh sağlığı programlarına dair hizmetler, ağız ve diş sağlığı hizmetleri, sağlığın geliştirilmesi ve teşviki hizmetleri yürütülmektedir.
 
 
YÜRÜTÜLEN HİZMETLER İLE İLGİLİ İSTENİLEN BELGER
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
İnsan Kaynakları
Toplum Sağlığı Merkezi Personelinin atama nakil terfi emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek. Personel ile ilgili verilerin sürekli güncellenerek ilgili birimlere bildirilmesini sağlamak.
Sağlık Tedbiri.
Kurumun talep yazısı.
İşyeri açılış Ruhsatı
Kişi ve Kurumların işyeri açılış talepleri alınarak sağlık açısından gerekli tahlil ve tetkikler yapılarak Sağlık yönünden uygunluk raporu vermek.
Çevre Kirliliği Kontrolü ve Su analizleri
Kişi veya Kuruluşlarının talep yazısı
Aile Hekimi Değişiklikleri
Dilekçe
Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme
Aile Sağlığı Merkezi ve Aile Hekimliği Birimi Değerlendirme formu
Arşiv Hizmetleri
Kişi veya Kurum talep yazısı (Arşiv imha komisyonunun kurulması; miadı dolan evrakların ayrışması ve listelenerek imha edilmesi; kalan evraklara muhteviyat çıkarılması işlemleri sürekli devam eder.)
Engellilere Yönelik Yapılan Düzenlemelerin Denetimleri
Bağlı Kurumlarda Engellilere yönelik yapılması gereken düzenlemelerin denetimi ve takibi 
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
 Ulusal Kampanya Aşıları, Salgın ve Bulaşıcı Hastalık Kontrolü
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar
Kronik hastalıklar
A.Ç.S.P.
Yenidoğan tarama programı
4207 sayılı Kanun İle İlgili Denetimler
Tespit Tutanağı,İdari para cezası kararı
Kanser Birimi ve Ruh Sağlığı
Takip formları
Hekim Seçme (İlk Kayıt)
T.C.Kimlik Numarası
Hekim Seçme (Hekim Değiştirme)
T.C.Kimlik Numarası, seçilen hekimin adı soyadı, dilekçe
Poliklinik Muayene
T.C.Kimlik Numarası
Misafir Hasta Muayenesi
T.C.Kimlik Numarası
Sağlık Kurumuna Sevk
T.C.Kimlik Numarası
Tek Hekim Raporu
T.C.Kimlik Numarası, dilekçe, 2 adet fotoğraf
Basit Laboratuar Tetkikleri
T.C.Kimlik Numarası
Detaylı Laboratuar Tetkikleri
T.C.Kimlik Numarası
İzlemler (Bebek, Çocuk, Kadın)
T.C.Kimlik Numarası
Bağışıklama Faaliyetleri
T.C.Kimlik Numarası
Aile Planlaması Hizmetleri
T.C.Kimlik Numarası
 
 
NOT : Detaylı bilgi için Mustafa Necati Gizer Toplum Sağlığı Merkezine müracaatınız önerilir.