YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ (YENİ RUHSAT VE SATIN ALMA BELGESİ ) İÇİN İSTENEN BELGELER
1-Dilekçe (Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne)
2- Çukurova vergi dairesine yivsiz tüfek ruhsatnamesi harcı (2017 yılı için 31.20 TL)
3- Çukurova vergi dairesinden 6183 S.K. nın 22/A mad. kapsamında borcu olup olmadığını gösterir yazı
4- Aile HekimliğindenYivsiz Tüfek Ruhsatı alması ve kullanmasında sakınca olmadığın gösterir sağlık raporu
5- Üç (3) adet vesikalık fotoğraf (Son 6 Ay içerisinde çekilmiş)
6- Parmak izi
7- Yarım kapaklı pembe karton dosya
 
YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ (YENİLEME) İÇİN İSTENEN BELGELER
1-Dilekçe (Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne)
2- Çukurova vergi dairesine yivsiz tüfek ruhsatnamesi harcı (2017 yılı için 31.20 TL)
3- Çukurova vergi dairesinden 6183 S.K. nın 22/A mad. kapsamında borcu olup olmadığını gösterir yazı
4- Aile Hekimliğinden Yivsiz Tüfek Ruhsatı alması ve kullanmasında sakınca olmadığını gösterir sağlık raporu
5- Üç (3) adet vesikalık fotoğraf (Son 6 Ay içerisinde çekilmiş)
6- Parmak izi
7- Yarım kapaklı pembe karton dosya
8-Eski Ruhsatın aslı ve ruhsat üzerinde kayıtlı tüfek/tüfekler
 
YİVSİZ TÜFEK SATIN ALMA BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER
1-Dilekçe (Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne)
 2- İstenecek her belge için İki (2) adet vesikalık fotoğraf (Son 6 Ay içerisinde çekilmiş)
 3- Ruhsatname aslı ve fotokopisi
 
YİVSİZ TÜFEK DEVİR İŞLEMİ İÇİN İSTENEN BELGELER
1- Devir eden ve devir alan şahısların dilekçeleri (Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne)
2- Devir alan kişiye ait bir (1) adet vesikalık fotoğraf
3- Devir alınacak tüfek
 
VERASETTEN İNTİKAL EDEN YİVSİZ TÜFEĞİN DEVRİ İÇİN
1- Veraset ilamı
2- Tüm varislerin yivsiz tüfeği alacak olan adına noterden feragatname veya varislerin bizzat müracaatı
3- Veraset yoluyla kalan Yivsiz Tüfek ve Ruhsatı
4- Devir alacak kişiye ait İki (2) adet vesikalık fotoğraf

SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAH BİLDİRİMİ BELGESİ İÇİN
 1-Dilekçe (Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne)
 2- Kaydolunacak Kurusıkı Tabanca ve Faturası
 
NOT: Detaylı bilgi için Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne gitmeniz önerilir.