T.C.
ÇUKUROVA KAYMAKAMLIĞI

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

 
HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 

    HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

 

 
 
Gıda Yardımı

 

  1-      SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa)

 

2-      Başvuru Dilekçesi

 

3-      Nüfus Cüzdanı önlü arkalı fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa)

 

30 gün (İlk Başvuru)

 

7 gün (Gıda Yardımının devamı için yapılan başvurularda)

 

 
Yakacak Yardımları

 

  1-      SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa)

 

2-      Başvuru Dilekçesi

 

3-      Nüfus Cüzdanı önlü arkalı fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa)

 

30 gün (İlk Başvuru)

 

7 Gün (Yakacak Yardımının devamı için yapılan başvurularda)

 

 
Barınma Yardımları (Kira)

 

  1-      SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa)

 

2-      Başvuru Dilekçesi

 

3-      Nüfus Cüzdanı önlü arkalı fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa)

 

4-      Barınma İhtiyaç Raporu/Varsa Hasar Tespit Raporu/Kira Kontratı

 

30 gün (İlk Başvuru)

 

7 Gün (Kira Yardımının devamı için yapılan başvurularda)

 

 
Sosyal Destek Yardımları (Bir Defaya Mahsus Para/  Periyodik Nakit)

 

  1-      SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa)

 

2-      Başvuru Dilekçesi

 

3-      Nüfus Cüzdanı önlü arkalı fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa)

 

 
30 gün (İlk Başvuru)

 

7 Gün (Sosyal Destek Yardımının devamı için yapılan başvurularda)

 

 
Eğitim Yardımları

 

  1-      SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa)

 

2-      Başvuru Dilekçesi

 

3-      Nüfus Cüzdanı önlü arkalı fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa)

 

4-      Öğrenci Belgesi

 

30 gün (İlk Başvuru)

 

7 Gün (Eğitim Yardımının devamı için yapılan başvurularda)

 

 
Şartlı Eğitim Yardımı (ŞNT)

 

1-      SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu(İlk defa yapılan başvuruluyorsa)

 

2-      Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa başvuru yapılıyorsa)

 

3-      Öğrenci Belgesi

 

4-      Çocukların Kimlik Fotokopisi

 

       Not: Başvurular Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

 

 
14 Gün

 

 
Şartlı Sağlık Yardımı (ŞNT)

 

1-      SYDV Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu (İlk defa başvuruluyorsa)

 

2-      Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin)(İlk defa başvuruluyorsa)

 

3-      Çocukların Kimlik Fotokopisi

 

      Not: Başvurular Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

 

14 Gün

 

 
Özürlü İhtiyaç Yardımları

 

1-      SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa)

 

2-      Başvuru Dilekçesi

 

3-      Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi  (İlk defa başvuruluyorsa)

 

4-      Medikal malzeme kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu

 

7 Gün

 

 
Afet Destekleri (Deprem, Yangın, Sel vb.)

 

1-      SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

 

2-      Başvuru Dilekçesi 

 

3-      Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi

 

4-      Hasar tespit raporu/Yangın raporu vb.

 

 
7 Gün

 

 
Terör Zarar Yardımı

 

1-      SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa)

 

2-      Başvuru Dilekçesi

 

3-      Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi

 

4-      Terör zararı tespit tutanağı

 

 
7 Gün

 

 
Proje Destekleri (Gelir Getirici Projeler)

 

1-      Fayda sahibi başvuru formu

 

2-      Proje hazırlama formatı

 

3-      Proje başvuru formu

 

4-      Başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi

 

5-      Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge (ustalık, kalfalık, diploma, sertifika, referans mektubu vs.)

 

      Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

 

 
30 Gün

 

 
Proje Destekleri

 

1-      Fayda sahibi başvuru formu

 

2-      Proje hazırlama formatı

 

3-      Proje başvuru formu

 

      Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir. 

 

30 Gün

 

 
  EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK DÜZENLİ NAKİT YARDIM PROĞRAMI 1.Kimlik Fotokopisi 2.2022 Sayılı Kanuna göre yaşlı özürlü maaşı alan vatandaşlardan maaşı iptal edilmesine yönelik dilekçe. 14 GÜN
  2022 Sayılı Kanuna Göre Yaşlılık, Özürlü, Bakıma Muhtaç, Özürlü Yakını Aylığı Başvurusu 1- Başvuru Formu 2- Aylık talebinin vasi tarafından yapılması halinde vasilik kararı 3- Özürlüler için özürlü adına alınacak sağlık kurulu raporu 4- İlgili yönetmeliğin 2-c maddesi kapsamına girenler için Türkiye İş Kurumuna başvuru yapıldığına dair belge  30 GÜN
  GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GELİR TESPİTİ) 1.Kimlik Fotokopisi 15 GÜN
             
    NOT:     Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 


İLETİŞİM

İlk Müracaat Yeri:                                                        İkinci Müracaat Yeri:

Kurum         :Sosyal Yard. Ve Day. Vakfı                                                               Kurum       :Çukurova Kaymakamlığı

Adres            :Hükümet Konağı K:1                                                                           Adres            :Hükümet Konağı K:2

Tel                 :247 00 87                                                                                                 Tel                 :248 08 81

Fax                :248 18 81                                                                                                 Fax                :248 18 81

E-Posta        : cukurovamuhasebe@hotmail.com