T.C.

ÇUKUROVA KAYMAKAMLIĞI

ÇUKUROVA MUSTAFA NECATİ GİZER  TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

HİZMET SUNUM SÜRECİNDE, BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

1

SABİM Başvuru

1-Resmi Yazı ve Dilekçe

15 Gün

2

BİMER Başvuru

1-Resmi Yazı ve Dilekçe

15 Gün

3

Personel İşlemleri

1-Resmi Yazı

1 Gün

4

İlçe Hıfzısıhha İşlemleri

Gündem Belirlenerek Karar Alınıyor

2 Gün

5

Hasta Atama ve İlişik Kesme

1-Kimlik Fotokopisi ve Dilekçe

5 Gün

6

Eğitim Çalışmaları

-

2 Gün

7

Hasta Hakları Başvuru ve Bilgi Sisteminin İşletilmesi

1-Elektronik Başvuru ve Dilekçe

48 Saat İçinde değerlendiriliyor 15 Günde Tamamlanıyor.

8

Hasta Haklarının Değerlendirilmesi

1-Elektronik Başvuru ve Dilekçe

15 Gün

9

Afet ve Olağan Dışı Durumlarda Sağlık Müdahalesi Yapılması

-

24 Saat

10

Afet Olağan Dışı Durumlarda Alarm Haberlerinin Ulaştırılması

-

24 Saat

11

Akılcı İlaç Kullanımı Konusunda Eğitim ve Politikaların Uygulanması

-

15 Gün

12

Akut Solunum Yolu Enfeksiyonlarına Bağlı Ölümlerin ve Hastalıkların Azaltılmasına Yönelik Çalışmaların Yürütülmesi

-

15 Gün

13

Anne Ölümlerinin Sayısı ve Nedenlerinin Belirlenmesi

-

30 Gün

14

Anne Sütü ile Beslenmede Danışmanlık Eğitimi Verilmesi

-

5 Gün

15

Bebeklerde D Vitamini Yetersizliğinin Önlenmesi

-

5 Gün

16

Bütün Bebeklerin Demir Yetersizliği Yönünden Taranması, 4-12 Ay Arası Anemisi Olmayan Bebeklere Koruma Amaçlı Demir Desteği, 4-24 Ay Arası Anemisi Olan Bebeklere Demir Tedavisi Sağlanması

-

5 Gün

17

Hasta Hakları Başvuru ve Bilgi Sisteminin İşletilmesi

-

15 Gün

18

Hasta Hakları Başvurularının Değerlendirilmesi

-

15 Gün

19

İlk Yardım ve Acil Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi

-

5 Gün

20

Aile Sağlığı Merkezlerinden Gelen Gebelere Dağıtılan Demir Preparat Sayılarının Toplanması

-

5 Gün

21

Aile Sağlığı Merkezlerinden Gelen Doğum Öncesi, Doğum ve Doğum Sonu Konularında Yapılan Eğitim Verilerinin Toplanması

-

30 Gün

22

İshalli Hastalıklarının Kontrolü, İshale Bağlı Ölümlerin Önlenmesi

-

5 Gün

23

Kanser Farkındalığını Artırmaya Yönelik Eğitimler Verilmesi

-

15 Gün

24

Kanser İstatistiklerinin Tutulması

-

5 Gün

25

Sağlık Alanındaki İstatistiklerin Derlenip Hizmete Sunulması

-

5 Gün

26

Serviks Kanseri Tanı Programının Uygulanması

-

5 Gün

27

Topluma Yönelik Ağız ve Diş sağlığı İle İlgili Eğitim Programlarının Planlanması, Uygulanması ve Uygulatılması

-

5 Gün

28

Ülke Genelinde Kansere neden Olan Etkenlerin Araştırılması (Epidemiyolojik Araştırmalar)

-

10 Gün

29

Verem Hastalarının İlaç İhtiyaçlarının Karşılanması

-

5 Gün

30

Yeni Doğan Ölümlerinin Azaltılması, Yeni Doğana Optimal Yaklaşım ve Etkin Resüsitasyonun Sağlanması Amacıyla Eğitim Verilmesi

-

15 Gün

31

Aşılama Hizmetlerinin Yürütülmesi

-

30 Gün

32

Gezici Mobil Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi

-

15 Gün

33

Ölüm İstatistiklerinin Düzenlenmesi

-

10 Gün

34

Defin Ruhsatı Verilmesi

-

1 saat

35

Sağlık Eğitimi Çalışmalarının Yürütülmesi

-

15 Gün

36

Neonatal Tarama Programının Yürütülmesi

-

5 Gün

37

Gebelerin Takibi ve Demir Desteği Uygulaması

-

15 Gün

38

Demir Yetersizliği Anemisinin Önlenmesi Çalışmalarının Yürütülmesi

-

10 Gün

39

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Sunumu

-

1 Gün

40

Sıhhi Müessese ve Gayri Sıhhi Müessese Ruhsat Raporlarının Düzenlenmesi

-

15 Gün

41

Su Sanitasyonu İşlemlerinin Yürütülmesi

-

7 Gün

42

Günlük Klor Ölçümünün Yapılması

-

1 Gün

 

 

İlk Müracaat yeri    :Çukurova  Mustafa Necati Gizer TSM      İkinci Müracaat Yeri : Çukurova Kaymakamlığı          

Adres                      : Belediyeevleri Mh.84173 Sokak No:5        Adres :   Kurttepe Mahallesi Mustafa Sağyaşar Caddesi No:5

Telefon Numarası :  0322 239 69 37                                           Telefon Numarası      :  0322 248 08 81

Faks                         : 0322 459 22 09                                           Faks                            : 0322 248 18 81

E-Posta                   :  adana.cukurovatsm@saglik.gov.tr          E-Posta                        : cukurova@icisleri.gov.tr