KidVenture Projesinin Nedir?
 
KidVenture Projesi bir Erasmus Plus KA2 okul ortaklığı projesidir.Proje Koordinatörü Birleşik Krallık’ta bulunan Kingston Üniversitesidir.Diğer ortak ülkeler Yunanistan,Portekiz,İtalya ve Çek Cumhuriyetidir.
  Projenin temel amacı, resmi ve gayrı resmi eğitim ortamlarına basitçe uygulanabilen çocukların Girişimcilik Eğitimi (6 - 10 YAŞ) için yenilikçi bir bilgisayar oyunu hazırlamaktır. Bu proje ile dijital becerilerin geliştirilmesi ve geleceğe yönelik girişimciler için  bu becerilerin geliştirilmesi yoluyla daha güçlü AB ekonomileri kurmak için daha geniş bir kariyer yolları açılması hedeflenmektedir.
Ayrıca, KidVenture Projesi 
• Oyuna nasıl erişileceği ve oynanacağı konusunda açık talimatlar içeren bir Oyun El Kitabı
• Öğretmenler ve eğiticilere yardımcı olmak için sınıf içi öğrenme oyununun kullanımı için yönergeler içeren  bir Uygulama Kılavuzu
• Öğretmenlerin /Eğitmenlerin Eğitimi ve öğrencilerle yapılan testleri içeren bir Pilot Eğitim sağlayacaktır.
Projenin ilk toplantısı 6-7 Aralık tarihleri arasında Birleşik Krallık’ta yapılmış olup ,ikinci toplantı 15-16 tarhleri arasında Portekiz’de gerçekleşecektir.