KAYMAKAM SARI’DAN  10-16 MAYIS ENGELLİLER HAFTASI MESAJI

 
Engelli vatandaşların hayatın her alanında, kimseye muhtaç olmadan, hayatlarını sürdürebilmeleri en temel insan hakkıdır. Huzurlu ve güvenli bir toplum oluşturulmasının yolu, engelli vatandaşlarımızın toplumun ayrılmaz birer parçası haline getirilmesi ile mümkündür.  Bu bağlamda Devletimiz tarafından düzenlenen yasalarla engelli bireylerimizin çalışma imkânları artırılmış, başta eğitim ve sağlık olmak üzere herkesin özgürce ve rahatça yararlanabildiği imkânlar engelli vatandaşlarımızın da kullanımına sunulmuştur.  
 
Engellilik, sadece bireyin ya da mensubu olduğu toplumun değil, tüm insanlığın ortak sorunudur. Engellilik doğuştan olabileceği gibi insan hayatının herhangi bir döneminde meydana gelecek bir kaza sonucunda da oluşabilir. Engelli olmak kişinin bir tercihi değildir.
 
Engellerin birlikte ve beraber aşılacağı düşüncesiyle Hafta’nın, toplumsal duyarlılığımızın artmasına vesile olmasını temenni ederek, tüm engelli vatandaşlarımıza sağlıklı, mutlu ve toplumla bütünleşmiş bir yaşam diliyorum.
 
 
İSAY2 Galeri