Kamu Görevlileri Etik Kurulu;
 
5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3. ve 7. maddelerine dayanılarak hazırlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ve Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek personelin etik davranışı ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak, etik uygulamalarını değerlendirmek üzere; Kaymakam Başkanlığında, İlçe Yazı İşleri Müdürü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Malmüdürü ve İlçe Müftüsünün iştirakiyle Kamu Görevlileri Etik Komisyonu oluşturulmuştur.