T.C.
ÇUKUROVA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 
SIRA
NO
HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
1 SABİM Şikayetleri Resmi Yazı /  e-posta 15 Gün
2 BİMER Şikayetleri Resmi Yazı /  e-posta 15 Gün
3 Hasta Hakları Şikayetleri Dilekçe 15 Gün
4 Eğitim Çalışmaları ( Halk Eğitimi ve Hizmet İçi Eğitim) Belge İstenmiyor 5 Gün
5 Personel İşlemleri  Resmi Yazı 15 Gün
6 İzinler  Resmi Yazı 1 Gün
7 Ek Ödeme İşlemleri  Personel Çalışma Bildirim Formu 5 Gün
8 Eczane Denetimleri  Resmi Yazı 10 Gün
9 Aktar ve Baharatçıların Denetimi  Resmi Yazı 5  Gün
10 Kozmetik Ürün  Denetimleri  Resmi Yazı 5 Gün
11 112 Ambulans Temini  Resmi Yazı/ Dilekçe 1 Gün
12 Kurum İçi Görevlendirme İşlemleri 1) Dilekçe
2) Kurum İhtiyaç Yazısı
15 Gün
13 Ambar ve Depo İşlemleri Taşınır İstek Belgesi 15 Gün
14 Bina Bakım Onarım ve Tadilat İşlemleri  İhtiyaç Talep Yazısı 30 GÜN
15 Dializ Suyu Numunesi alınması Resmi yazı 2 Gün
16 Kurum İçi fatura Ödemeleri 1- Fatura
2- Resmi Yazı
1 Gün
“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”
İLK MÜRACAAT YERİ İKİNCİ MÜRACAAT YERİ
Adresi             : Çukurova İlçe Sağlık Müdürlüğü Adresi            : Çukurova Kaymakamlığı
Telefon           : 322 2481214 Telefon          : 322 248 08 81
Faks                :322 2390097 Faks               : 322 248 18 81