T.C.
ÇUKUROVA KAYMAKAMLIĞI
NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
SIRA NO

 

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)

 

  1- NÜFUS CÜZDANI VERİLMESİ 1)    Yurt içinde nüfus cüzdanı ile başvuru yapılması halinde,cüzdan seri numarası sistemde ki bilgilerle aynı ise son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf istenir.

 

2)    Nüfus cüzdanının kayıp olması halinde,kişiden yerleşim yeri ve diğer adres muhtarlığınca ya da kurum yetkilisi tarafından düzenlenerek onaylanmış cüzdan talep belgesi.

 

3)    Ergin olmayanların nüfus cüzdanlarının verilmesinde veli, vasi ve resmi  vekillerden nüfus cüzdanının yanı sıra vasi kararı ve resmi vekillik belgesi istenilmesi.

 

(NOT:Sistemde herhangi bir aksama olmaması,getirilen evrakların tam olması,dairede iş yoğunluğunun çok olmaması ve personelin eksik olmaması durumunda.)
10 DAKİKA
2- ULUSLAR ARASI AİLE CÜZDANI  VERİLMESİ     1)    Uluslar arası Aile Cüzdanı talep belgesi ve son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet resim ve şahıslara ait nüfus cüzdanı.

 

(NOT:Sistemde herhangi bir aksama olmaması,getirilen evrakların     tam olması,dairede iş yoğunluğunun çok olmaması ve personelin eksik olmaması durumunda.)
20 DAKİKA

 

  3-     DOĞUM İŞLEMLERİ

 

1)    Doğum beyanında bulunan anne ,baba,veli,vasi veya özel vekillik belgesi ile müracaat edenlerden kendilerini ispatlayacak resimli kimlik belgesi.

 

2)    Çocuk resmi sağlık kuruluşunda doğmuş ise doğum belgesi

 

3)    Bildirimlerin yurt içerisinde 30 gün içerisinde,yurt dışında ise 60 gün içerisinde yapılması esastır.Süresi içerisinde bildirilmeyen çocuklar cezaya tabidir.

 

(NOT:Sistemde herhangi bir aksama olmaması,getirilen evrakların tam olması,dairede iş yoğunluğunun çok olmaması ve personelin eksik olmaması durumunda.)
10 DAKİKA
 
 
 
4- NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ 1)    Nüfus kayıt örneği isteyenlerden kendilerini ispatlayıcı resimli kimlik belgesi ibrazı.

 

2)    Kimlik bilgileri dışında kişisel bilgilere yer verilmesi isteniyor ise açıkça ve gerekçeli yazılmış dilekçe.

 

3)    Vekil aracılığı ile nüfus kayıt örneği istenmesi durumunda  noterden tasdikli vekaletname.

 

(NOT:Sistemde herhangi bir aksama olmaması,getirilen evrakların tam olması,dairede iş yoğunluğunun çok olmaması ve personelin eksik olmaması durumunda.)
2 DAKİKA
5- YERLEŞİM YERİ BELEGESİ 1)    Yerleşim yeri belgesi isteyenlerin müracaatlarında kendilerini ispatlayıcı kimlik belgesi.

 

2)    Vekil aracılığı ile yerleşim yeri belgesi istenmesi durumunda noterden tasdikli özel vekaletname.

 

(NOT:Sistemde herhangi bir aksama olmaması,getirilen evrakların tam olması,dairede iş yoğunluğunun çok olmaması ve personelin eksik olmaması durumunda.)
2 DAKİKA
6- SOYBAĞI DÜZELTME 1)    Anne ve babanın kendilerini ispatlayan nüfus cüzdanı veya resimli kimlik belgeleri

 

2)    Konuya ilişkin açıklamalı dilekçeleri.

 

(NOT:Sistemde herhangi bir aksama olmaması,getirilen evrakların tam olması,dairede iş yoğunluğunun çok olmaması ve personelin eksik olmaması durumunda.)
10 DAKİKA
7- KIZLIK SOYADININ KULLANILMASI 1)    Kişinin kendini ispatlayan resimli kimlik  belgesi.

 

2)    Konuya ilişkin açıklamalı dilekçeleri.

 

(NOT:Sistemde herhangi bir aksama olmaması,getirilen evrakların tam olması,dairede iş yoğunluğunun çok olmaması ve personelin eksik olmaması durumunda.)
10 DAKİKA
8- SAKLI NÜFUS 1)    Saklı nüfus müracaatı eden kişinin 4 adet vesikalık fotoğraf.

 

2)    Anne,baba ve kardeşlerine ait nüfus bilgileri ve adresleri.

 

3)    Saklı nüfus ilmühaberi,dilekçe ve beyan formu (Muhtar ve 4 aza tarafından tasdiklenmiş olacak.)

 

(NOT:Sistemde herhangi bir aksama olmaması,getirilen evrakların tam olması,dairede iş yoğunluğunun çok olmaması ve personelin eksik olmaması durumunda.)
30  DAKİK
(Vatandaşın ilk müracaatında dosyanın hazırlanma süresi)

 

9- ADRES KAYIT İŞLEMLERİ 1)    Adres kayıt için müracaat eden kişiden kendisi ispatlayıcı resimli kimlik belgesi.

 

2)    Eğer belirtilen adreste bir başkasının oturduğu görünüyorsa adına kayıtlı elektrik,su,telefon faturası veya noterden tasdikli kira sözleşmesi.

 

3)    Vekil aracılığı ile yapılan adres kayıtlarında noterden tasdikli adresi açıkça belirtmek sureti ile özel vekaletname.

 

4)    Gerçek dışı beyanlarda 660 TL,20 yirmi iş gününden önce yapılan adreslerde ise 329 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

 

  (NOT:Sistemde herhangi bir aksama olmaması,getirilen evrakların tam olması,dairede iş yoğunluğunun çok olmaması ve personelin eksik olmaması durumunda.)
5 DAKİKA
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. 
 
İlk Müracaat Yeri: ÇUKUROVA NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
Adres : Çukurova Nüfus Müdürlüğü
Tel    : 0 322 248 58 19
Faks : 0 322 248 58 20
İkinci Müracaat Yeri: ÇUKUROVA KAYMAKAMLIĞI
Adres : Çukurova Kaymakamlığı
Tel         : 0 322 248 08 81
Faks      : 0 322 248 18 81