T.C.
ÇUKUROVA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
S. NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ  (EN GEÇ)
1
Donatım malzemelerinin e-taşını modülüne kaydı
Alınan malzemelerin faturası,kabul komisyon tutanağı ,malzemenin hangi ödenekten alındığını gösterir resmi yazı.
1 Gün
2
Okul ve Kurumların Donatım Talepleri
 Şubart-Mart ayları (I.DÖNEM) Acil durumlarda ise (yeni bina,pansiyon,alan/dal açılışı…vb) her zaman
1 Gün
3
Okul ve Kurumların Donatım Talepleri
Ağustos-Eylül ayları (II..DÖNEM) Acil durumlarda ise (yeni bina,pansiyon,alan/dal açılışı…vb) her zaman
1 Gün
4
Birimlerde bulunan taşınır mal sayım ve döküm cetvelleri onayı
Yıl sonu sayımına ilişkin sayım tutanağı,taşınır sayım ve döküm cetveli,harcama birimi taşınır yönetim hesap cetveli, müze/kütüphane yönetim hesap cetveli ve yıl sonu itibarıyla en son düzenlenen taşınır işlem fişinin sıra numarasını gösterir tutanak
30 Gün
5
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
 Yeni atanacak olan Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerinin adı soyadı T.C.Kimlik numaraları ve e-mail adresleri ile ilgili resmi yazı
2 Gün
6
Taşınır Mal İşlemleri (Eşya Tahsisi)
İstek Talep Formu
1 Gün
7
Malzemelerin Kayıttan Düşürülmesi İşlemleri
Kullanılamaz durumda olan taşınırlarla ilgili komisyon tutanağı
5 Gün
8
KDV İstisna Belgesi
 Resmi yazı ekinde KDV muafiyet belgesi ve malzeme listesi
2 Gün
9
Kayıt Sınırları Belirleme
Kayıt sınırları harita ve sokak numaraları listesi, Koordinatör onayı
1 AY
10
Ortaöğretim Öğrenci Yerleştirme Komisyonlarının Kurulması 
Yerleşim birimindeki okul veya kurumlara yeni kayıt olacak öğrenci kapasitesini ve hangi çevreden öğrenci kabul edileceğinin belirlenmesi
3 GÜN
11
Öğrenci Nakli ve  Kaydı
Veliler İçin: Dilekçe-İkametgah Belgesi-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
15 GÜN
12
Okullarda Açılacak Kurslar
Kurs Programı, vakit Çizelgesi, Kurs Onayı, Resmi Talep Yazısı
15 Gün
13
Not Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları
Sınav Programı Sınavda görevli öğretmen ve sınava girecek öğrenci listesi Talep Yazısı
3 Gün
14
Devamsız Öğrencilerin Takibi
Okul RİTA raporları, Talep Yazısı
10 Gün
15
Öğrenci Davranışları ve Değerlendirme
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 129.maddesinde belirtilen belgelerin dosya halinde sunulması
5 Gün
16
Öğrenci Ödül ve Disiplin Olaylarını Değerlendirme
Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğü öğrenci ödül ve disiplin olaylarını değerlendirme yönetmeliğinde belirtilen belgelerin dosya halinde sunulması
5 Gün
17
Denklik İşlemleri
Öğrenci Transkript
3 Gün
18
Üniversite Örencileri Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması
Öğrenci Belgesi,  Fakülte Talep Formu, Rehber Öğretmen Dilekçeleri
3 Gün
19
Alan/Dal Açma/Kapatma/Devir  İşlerinin yapılması
Temel Eğitim-Ortaöğretim ve Din Eğitimi;  Okul/Kurumlarında yeni açılacak veya kapatılacak alan/dallarla ilgili okul ve kurumlardan gelen tekliflerin işlerinin yapılması
7 Gün
20
Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulaması ile İlgili işlerin Yürütlemesi
Temel Eğitim-Ortaöğretim ve Din Eğitimi; Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere tam gün, tam yıl eğitim uygulaması ile ilgili işlerin yürütülmesi
5 Gün
21
Okul Gezisi
Gezi Planı, Okul Gezileri çerçeve sözleşmesi, Geziye katılanların (kafile başkanı, sorumlu öğretmenler, öğrenciler) listesi ve öğrencilerin TC Kimlik No, adı soyadı, baba adı, sınıf ve yakınlarına ait telefon numaraları, Geziye katılacak kişi sayısının araç koltuk sayısına uygunluğu, Araç ruhsat fotokopisi (Yüklenici firma tarafından onaylı, aracın yaşı en fazla 12), Araç sürücü belge fotokopisi (Yüklenici firma tarafından onaylı), Araç sürücüsüne ait SRC Belge fotokopisi  (Yüklenici firma tarafından onaylı), Bakanlık kokartlı profesyonel turist rehberi kimlik kartı fotokopisi (Yüklenici firma tarafından onaylı) Her yıl Nisan ayı itibariyle güncellenmiş hali, Seyehat ajentası işletme belgesi TURSAB tarafından aslı gibidir onaylı (Onay süresi 1 ayı geçmeyecek), Araç taşıt kartı B2 - D2 türü belge fotokopisi (TURSAB tarafından onaylı), Geziye katılan her kişi adına yapılmış zorunlu seyehat sigortası (Günübirlik geziler hariç), Araca ait "Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigorta Poliçesi" fotokopisi (geçerlilik süresi), Araca ait "Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Poliçesi" fotokopisi (geçerlilik süresi), Araca ait "Karayolu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi" fotokopisi (geçerlilik süresi), Yüklenicinin faal seyehat firması olduğunu gösteren belge fotokopisi, Araç yüklenici tarafından kiralanmış ise yüklenici tarafından onaylanmış sözleşme sureti, Tur programı (Başlanıç - Bitiş ve Konaklama yerinin belirtildiği), Vergi Levhası (Turizm) güncellenmiş, İl dışı gezilerinde, gezinin önceden planlandığına dair belge, Yolculuk saati (Sabah çıkış 06:00, Dönüş 21:00) Sürücü sayısı (4,5 saate 1 sürücü), Öğrenci veli izin dilekçelerinin tamamı alınmış, okulda muhafaza edildiği belirtilecektir, Geziye uçak veya trenle gidilecekse, bilet rezervasyon belgeleri, Yüklenici firma tarafından düzenlenen tahahütname (Aslı getirilecektir.)" fotokopisi (geçerlilik süresi), Yüklenicinin faal seyehat firması olduğunu gösteren belge fotokopisi, Araç yüklenici tarafından kiralanmış ise yüklenici tarafından onaylanmış sözleşme sureti, Tur programı (Başlanıç - Bitiş ve Konaklama yerinin belirtildiği), Vergi Levhası (Turizm) güncellenmiş, İl dışı gezilerinde, gezinin önceden planlandığına dair belge, Yolculuk saati (Sabah çıkış 06:00, Dönüş 21:00) Sürücü sayısı (4,5 saate 1 sürücü), Öğrenci veli izin dilekçelerinin tamamı alınmış, okulda muhafaza edildiği belirtilecektir, Geziye uçak veya trenle gidilecekse, bilet rezervasyon belgeleri, Yüklenici firma tarafından düzenlenen tahahütname (Aslı getirilecektir.)
1 GÜN
22
Tiyatro İzni
Oyunun Metni (Tiyatro Eserleri), Varsa Film- Animasyon Gösteri Metni, Diğer Gösterilerin Metni, Oyun CD veya DVD’si, Oyuncu Sayısı, Oyuncu Eğitim Belgesi/Resmi, Niteliği Olan (Noter veya Kurumunun Aslı Gibidir Onayı.), Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Cumhuriyet Savcılığı Sabıka Kaydı (Her görevli/Oyuncu için), Oyun Yazarının İzin Belgesi (Noter  veya Kurum Tastikli) Eser Kendisine Ait ise Belgelemesi., Film vb. Gösterimlerinde Yapımcı Firma ile yapılmış sözleşme (Kurum onaylı), Vergi Mükellefiyet Belgesi., Ticari Uğraş Belgesi (Faaliyet Alanı İle İlgili)
1 Hafta (Komisyon tarafından incelenip, Onay daha sonra verilmektedir.)
23
Diploma , Transkript Apostil İşlemi
Diploma, Transkript, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Dilekçe
1 Gün
24
Resim, Şiir ve Kompozisyon yarışmaları
Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı şartname doğrultusunda
1 Hafta-1 Ay
25
Bilgi Edinme
1-TC kimlik no
2-Adres                                      
15 İŞ GÜNÜ
26
Soruşturma
1-Adı Soyadı TC kimlik no 
2 YIL
27
İzin işlemleri (müdür-müdür başyardımcısı,müdür yardımcısı)
İzin onay formu
2 SAAT
28
İlk Atama-Açıktan Atama-Kurumlararası atama
1-Elektronik başvuru formu, 2-Nüfus cüzdan fotokopisi, 3-Diploma fotokopisi
1 İŞ GÜNÜ
29
Ücretli öğretmen görevlendirme
1-Dilekçe, 2-Nüfus cüzdan fotokopisi, 3-Diploma fotokopisi
1 İŞ GÜNÜ
30
İl içi-İl Dışı İsteğe Bağlı yer değiştirmeler
1-Hizmet Cetveli, 2-Ek-1 Değerlendirme Formu, 3-Puanlamaya esas belgeler
8 İŞ GÜNÜ
31
İl içi-İller arası Özür Grubu Yer Değişikliği
1-Elektronik başvuru onay belgesi
8 İŞ GÜNÜ
 
 
2-Özür durumuna ilişkin belgeler
 
32
İsteğe ve Rotasyona Bağlı Atamalar
1-Hizmet Cetveli, 2-Ek-1 Değerlendirme Formu, 3-Puanlamaya esas belgeler
8 İŞ GÜNÜ
33
İntibak İşlemleri, Diğer Terfi İşlemleri, 6111'e göre 8 yılda bir verilen terfi işlemleri
1-Dilekçe, 2-Hizmet cetvelleri, 3-Diplomalar, 4-Terhis Belgesi
90 GÜN
34
1-Emeklilik, 2-Yaş Haddinden Emeklilik, 3-Malulen Emeklilik, 4-Görüşe Tabi Emeklilik, 5-E.Ö.H.Emeklilik Hizmetleri (Öğretmenler 01-Haziran-31 Temmuz)
1-Dilekçe, 2-9 adet fotoğraf, 3-Görev İçerisindeki Tüm Diplomalar, 4-Terhis Belgesi, 5-Hizmet Birleştirme Evrakları, 6-İntibak Evrakları, 7-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, 8-Depo Öğretmenliği, 9-Denklik Belgesi ve Çalışma Karnesi, 10-Hizmet Belgesi, 11-Mal Beyanı (Ek Form)
60 GÜN
35
1-İstifa Görevden Çekilme), 2-Görevine Son Verilme, 3-Müstafi Görevden Çekilmiş Sayılma, 4-Vefat, 5- Diğer
1-Dilekçe, 2-Üst yazı, 3-Görevden Çekilme Formu, 4- Hizmet Belgesi, 5-Maaş Bağlanacak Kişilere ait Dilekçe ve fotoğraf, 6- Çocuklarına ait Öğrenci Belgesi (Var ise), 7-Kimlik Araştırma İlmuhaberi (2 adet), 8-Veraset İlamı, 9-Gömme İzin Belgesi (Defin Belgesi), 10-Emeklilik Kesenek Cetveli (Son İki yıllık), 11-Nüfus Cüzdan Fotokopileri, 12-İntibak Çizelgesi, 13-Nüfus cüzdan fotokopileri, 14-Mahkeme ölüm kararı (Veraset İlamı için), 15-Kimlik araştırma belgesi
120 GÜN
36
1-Yıllık İzin, 2-Sağlık İzni, 3-Mazeret İzni
1-İzin Formu, 2-Rapor, 3-Üst yazı, 4-Sağlık Kurulu Raporu, 5-Ölüm Belgesi, 6-Davetiye, 7-Heyet Raporu
1 GÜN
37
1-Sendika Üyeliği, 2-Sendika Üyeliğinden Çekilme
1-Sendika üyelik giriş formu, 2-Sendika üyeliğinden çıkış formu, 3-Üst yazı
3 GÜN
38
1-Başarı belgesi, 2-Üstün başarı belgesi
1-Liste, 2-Üst yazı
30 GÜN
39
Olurlar, Onaylar
MEBBİS Hizmetiçi Eğitim Miodülünden Bakanlığımızın ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu merkezi ve mahalli hizmetiçi faaliyetlerin ilçe onaylarını vermek, kurslara ve seminerlere şartları uygun olmayan personellerin  onaylarını red etmek     
10 gün
40
Eğitimler, Kurslar (Teklifler)
Açılacak mahalli hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin teklif edilmesi
10 gün
41
Eğitimler, Kurslar (Program)                              
Açılacak mahalli hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin programlarını hazırlamak
5 gün
42
Eğitimler,Kurslar (Duyuru)
Açılacak mahalli hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin okuldaki personellere duyurmak ve katılımlarını sağlamak
1 gün
43
Eğitimler Kurslar (Eğitici Temini)
Açılacak mahalli hizmetiçi eğitim faalgiyetlerinde görev alacak eğitimcilerin temin edilmesi
1 gün
44
Eğitimler, Kurslar (Kayıt Katılım Listeleri
Açılacak mahalli hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılacak kursiyerlerin listelerinin oluşturulması ve Kaymakamlık onayların alınması
1 gün
45
Eğitimler, Kurslar (Sınav)
Kursların sonunda yapılan sınav ve sonuçlarının hizmetiçi modülüne işlenmesiyle ilgili iş ve işlemlerin yapılması
1 gün
46
Eğitimler, Kurslar (Belgelendirme)
Hizmetiçi kurslarında başarılı olanlara kurs belgesi verilmesi
1 gün
47
Eğitimler, Kurslar (Mesleki Yeterlilik ve Gelişim)
İlçe MEBBİS yöneticilerine ve MEBBİS modüllerinde yapılan yeniliklerin veya eklenen modüllerin eğitiminin verilmesiyle ilgili ve işlemlerin yapılması
5 gün
48
Eğitimler, Kurslar (Teklifler)
Bilişim alanına ait mahalli hizmetiçi eğitimlerinin planlanması ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması
5gün
49
Aday Memur
Aday memurların temel ve hazırlayıcı eğitim kursları ile ilgili işlemlerin yapılması
5 gün
50
Eğitimler, Kurslar (Kurslar ve Seminer)
Faaliyetlerin açılması ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması
15 gün
51
Bakanlığımızca yapılan iş birliği protokolleri ve okul/kurumlarımız ile kamu kurum ve kuruluşları, özel kurum ve kuruluşlar,  meslek kuruluşları, dernekler vb. arasında imzalanan iş birliği protokolleri ile ilgili işlerin yapılması.
İşletmenin, ilgili oda ve kurum ile iş birliği içinde olduğunu yada kayıtlı olduğuna dair belge. Örgün, çıraklık ve yaygın meslekî ve teknik eğitim programına devam edecek öğrenci/çırağın ücret ve sosyal haklarını belirleyecek tahahüt.
6 AY
52
Mesleki ve Teknik Eğitim Kurslarında, kurum dışında kurs açılması, geliştirme ve uyum kurslarının, usta öğreticilerin kurslarının açılması ve planlanması ile ilgili işlerin yapılması
Çıraklık eğitiminde, iş yerindeki ustaya ait usta öğretici belgesinin örneği, kayıt-kabul belgelerine eklenir. Ancak, yeni kapsama alınan meslek dallarında, mesleğin kapsama alınma tarihinden itibaren altı ay süresince usta öğreticilik belgesi istenmez.
3 - 5 YIL
53
 
 
 
Evde Özel Eğitime Muhtaç
Öğrencilerle İlgili İşlemler
(Evde Özel Eğitim Hizmetleri)
 
1- Veli Dilekçesi
2- Süreğen hastalığının bulunduğunu belirten sağlık raporu
3-Okuldan alınan inceleme yazısı                   
4-Öğrenim Belgesi
5-Ev Ortamı Durum Tespit ve Değerlendirme Formu 
6-RAM Raporu
7-Veli Sözleşmesi
15 İŞ GÜNÜ
 
 
 
54
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Özel Okul Açılması
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- Form dilekçe (Ek-1)
2- Kurucu/Kurucu temsilcisine ait adli sicil beyanı
3- Kurucu tüzel kişi ise Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi
4- Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği yönetim kurulu kararı
5- Kullanılacak her kat ve bahçe için  ayrı ayrı 3 adet yerleşim planı  (35x50 cm veya A3 ebatlarında)
6- Resmi benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliği uygulamak isteyen okulların kurucusunun yazılı beyanı, resmi benzeri okulların tabi oldukları yönetmeliklerden farklı uygulama yapmak isteyen okullar için Bakanlıkça onaylanmak üzere hazırlanan üç nüsha kurum yönetmeliği taslağı ve CD'si veya kurucunun daha önce açılış izni almış başka bir okulu için Bakanlıkça onaylanmış kurum yönetmeliğini uygulayacağına ilişkin yazılı beyanı
7- Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedinin aslı ve örneği, kurum binası kiralık ise okullarda öğretim süresi kadar düzenlenmiş kira sözleşmesinin aslı
8-Yönetici çalışma izin teklifi
9- Öğretime başlamadan önce gerekli tüm personelin atamasının yapılacağına dair kurucu/kurucu temsilcisinin yazılı beyanı
10- Sağlık meslek lisesi açacakların, okulun açılacağı ildeki hastanede öğrencilerinin eğitim göreceği alana uygun stajlarını yapacaklarına ilişkin hastane yönetimi ile yapılan protokol
11-Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor
12-İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenecek olan, binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin rapor
13-İtfaiye Müdürlüğünce düzenlenecek olan binada yangına karşı ilgili mevzuata
göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin rapor
MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 5,6           (RG:21.07.2012/28360)        
3 gün
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55
 
 
 
 
 
 
 
 
Özel Okulun Devredilmesi
 
 
 
 
 
 
 
 
1-Kurumu devir alan kurucu/kurucu temsilcisine ait dilekçe
2-Kurumun borç ve alacaklarının vadesi gelmemiş olanlar da dahil olmak üzere, kurumu devralan veya devredilen gerçek kişi veya tüzel kişilik tarafından üstlenildiğini gösterir noterlikçe düzenlenen devir senedi
3-Yeni kurucu/kurucu temsilcisine ait adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan
4-Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedinin aslı ve örneği, kurum binası kiralık ise okullarda öğretim süresi kadar düzenlenmiş kira sözleşmesinin aslı
5-Tüzel kişi ise Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ana sözleşmesi, tüzük ya da vakıf senedi,
6-Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği yönetim kurulu kararı
7-Eğitim personeli ile diğer personelin görevlendirme teklifleri ve yenilenen iş sözleşmeleri
1-5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Madde 7 (RG:14.07.2007/26434)                                                              
2-MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 14 (RG:21.07.2012/28360)
3 gün
 
 
 
 
 
 
 
 
56
 
 
 
Özel Okul İsim Değişikliğinin yapılması
 
 
 
1-Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Yönetim kurulu kararı
3-Marka isim kullanılacaksa marka tescil belgesi ile isim hakkı sözleşmesi
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 7 (RG:21.07.2012/28360)
3 gün
 
 
 
57
 
 
 
 
Özel Okul Kurucu/Kurucu Temsilcisi  İsteğiyle  Kapatılması
 
 
 
 
1-Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Eğitim personeli ve diğer personel ile öğrencilere en az üç ay öncesinden yazılan duyuru yazısı
3-Yönetici ve eğitim personelinin istifa dilekçeleri
1-5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Madde 7 (RG:14.02.2007/26434)
2-MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 20 (RG:21.07.2012/28360)
3 gün
 
 
 
 
58
Özel Okul Okul Usulsüz Kapatılması
MEB Özel Öğretim kurumları Yönetmeliği Madde 22           (RG:21.07.2012/28360)
3 gün
59
 
Özel Okul Kurum Açma İzninin İptali ve Geçici Olarak Kapatılması
 
1-5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Madde 7  (RG:14.02.2007/26434)                                      
2-MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 9  (RG:21.07.2012/28360)
3 gün
 
60
 
 
 
 
 
 
Özel Okul Kurum Bina Naklinin Yapılması
 
 
 
 
 
 
1-Kurucu /kurucu temsilcisinin konuya ilişkin ayrıntılı dilekçesi
2-Okullar için en az öğretim yılı süresi kadar yapılan kira sözleşmesi veya tapu örneği (aslı ya da tasdikli örneği)
3-Kullanılacak her kat ve bahçe için ayrı ayrı 3 adet yerleşim planı (35x50cm veya A3 ebadında)                                                                                                             4- Mevcut binada bulunan araç ve gereci yeni binaya taşıyacağına ve eksik araç ve gereci tamamlayacağına ilişkin kurucu/kurucu temsilcisine ait yazılı beyan
5-Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor
6-İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenecek olan, binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin rapor
7-İtfaiye Müdürlüğünce düzenlenecek olan binada yangına karşı ilgili mevzuata göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin rapor
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 16   (RG:21.07.2012/28360)
3 gün
 
 
 
 
 
 
61
 
 
 
 
 
 
 
Özel Okul Yerleşim Planı ve Kontenjan Değişikliği İsteğinin Gönderilmesi
 
 
 
 
 
 
 
1- Yapılacak değişiklikleri gösterir ayrıntılı kurucu/kurucu temsilcisi dilekçesi
2- Kurumun son yerleşimini gösteren 3 adet yerleşim planı (35x50 cm veya A3 ebadında)
3- Bir adet eski yerleşim planı
4- Kat veya daire ilave edilecekse okullarda öğretim süresi kadar kira sözleşmesi veya tapu örneği (aslı ya da tasdikli örneği)
5-Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor
6-İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenecek olan, binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin rapor
7-İtfaiye Müdürlüğünce düzenlenecek olan binada yangına karşı ilgili mevzuata göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin rapor
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 17   (RG:21.07.2012/28360)
3 gün
 
 
 
 
 
 
 
62
 
 
 
 
Özel Okul Kurucu/Kurucu Temsilcisi Değişikliğinin Yapılması
 
 
 
 
1-Kurucu temsilcisi değişikliği isteğine ilişkin yazı
2-Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği yönetim kurulu kararı
3-Yeni kurucu temsilcisine ait adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan veya belge Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 14 (RG:21.07.2012/28360)
3 gün
 
 
 
 
63
 
 
Özel Okulda Görevli Eğitim Personelinin Yurt Dışı Çıkış İzin Onayları
 
 
1-Yurt Dışı İzni Çıkış İstek Formu,
2-Okul Müdürlüğü Yazısı MEB Personeli İzin Yönergesi Madde 43 (TD:Mart 2001/2522)
3 gün
 
 
64
 
 
 
 
 
Özel Okullarda Görevlendirilecek İdareci Tekliflerinin Yapılması
 
 
 
 
 
1- İş sözleşmesi
2- Adli sicil beyanı
3- Diploma veya diploma yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
4- Daha önce özel öğretim kurumunda görev yapmış ise ayrılma onayı
5- En az iki yıl asıl görevli olarak öğretmenlik yaptığını gösterir hizmet cetveli ya da belgeleri
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği  Madde 39 (RG:21.07.2012/28360)
10 gün
 
 
 
 
 
65
 
 
 
 
 
Özel Okullarda Görevlendirilecek Eğitim Personeli Teklifinin Alınması
 
 
 
 
 
1- İş sözleşmesi
2- Adli sicil beyanı
3- Diploma veya diploma yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi                                                                                                                     4- Öğretmen olarak görevlendirileceklerden, ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon programı başarı belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti
5- Daha önce resmi veya özel öğretim kurumlarında eğitim personeli olarak çalışmış olanlardan en son görev yerinden ayrılışını gösterir belge
6- İlk defa görev alacaklar hariç, hizmet sınıfında daha önce yaptığı görevleri gösterir hizmet belgesi Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 39 (RG:21/07/2012/28360)
10 gün
 
 
 
 
 
66
 
 
 
 
Özel Okullarda Görevlendirilecek Ders Saat Ücretli Eğitim Personeli Teklifinin Alınması
 
 
 
 
1- İş sözleşmesi
2- Adli sicil beyanı
3- Diploma veya diploma yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi                                                                                                                     4- Öğretmen olarak görevlendirileceklerden, ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon programı başarı belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti
5- Çalışmakta olduğu kurumca verilecek, girdiği ders saati sayısını da gösterir muvafakat belgesi
1- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 41 (RG:21/07/2012/28360)
10 gün
 
 
 
 
67
 
Özel Okularda Görevli Eğitim Personelinin Görevden Ayrılma İsteği Tekliflerinin Alınması
 
1-Okul müdürlüğünün yazısı
2-İstifa dilekçesi
7 gün
 
68
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Özel Dershane ve Etüt Eğitim Merkezi Açılmasına İlişkin Teklif Evrakının Alınması
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- Form dilekçe (Ek-1)
2- Kurucu/Kurucu temsilcisine ait adli sicil beyanı
3- Kurucu tüzel kişi ise Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi
4- Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği yönetim kurulu kararı
5- Kullanılacak her kat ayrı ayrı 3 adet yerleşim planı  (35x50 cm veya A3 ebatlarında)
6- Uygulanacak olan programların Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanmış kararların tarih ve sayısı
7- Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedinin aslı ve örneği, kurum binası kiralık ise okullarda öğretim süresi kadar düzenlenmiş kira sözleşmesinin aslı
8-Yönetici çalışma izin teklifi
9- Öğretime başlamadan önce gerekli tüm personelin atamasının yapılacağına
dair kurucu/kurucu temsilcisinin yazılı beyanı
10-Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik
il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları
veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor
11-İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenecek olan, binanın ve çevresinin sağlık
yönünden uygun olduğuna ilişkin rapor
12-İtfaiye Müdürlüğünce düzenlenecek olan binada yangına karşı ilgili mevzuata
göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin rapor
MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 5  (RG:21.07.2012/28360)
3 gün
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69
 
 
 
Özel Dershane ve Etüt Eğitim Merkezi Kurumun Usulsüz Kapatılması
 
 
 
1-5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Madde 7
(RG:14.02.2007/26434)
2-MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 22
(RG:21.07.2012/28360)
3 gün
 
 
 
70
 
 
 
 
 
 
 
Özel Dershane ve Etüt Eğitim Merkezi Devredilmesi
 
 
 
 
 
 
 
1-Kurumu devir alan kurucu/kurucu temsilcisine ait dilekçe
2-Kurumun borç ve alacaklarının vadesi gelmemiş olanlar da dahil olmak üzere, kurumu devralan veya devredilen gerçek kişi veya tüzel kişilik tarafından üstlenildiğini gösterir noterlikçe düzenlenen devir senedi
3-Yeni kurucu/kurucu temsilcisine ait adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan
4-Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedinin aslı ve örneği, kurum binası kiralık ise en az bir yıllık düzenlenmiş kira sözleşmesinin aslı
5-Tüzel kişi ise Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ana sözleşmesi, tüzük ya da vakıf senedi,
6-Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği yönetim kurulu kararı
7-Eğitim personeli ile diğer personelin görevlendirme teklifleri ve yenilenen iş sözleşmeleri Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 14  (RG:21.07.2012/28360)
3 gün
 
 
 
 
 
 
 
71
 
Özel Dershane ve Etüt Eğitim Merkezi Kurum Açma İzninin İptali/Geçici Olarak Kapatılması
 
1-5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Madde 7 (RG:14.02.2007/26434)
2-Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 9 (RG:21.07.2012/28360)
3 gün
 
72
 
 
 
Özel Dershane ve Etüt Eğitim Merkezi Kurucu/Kurucu Temsilcisi İsteğiyle Kapatılması
 
 
 
1-Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Tüm personel ile öğrencilere duyuru yazısı
3-Görevli tüm personelin görevden ayrılış dilekçeleri
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 20 (RG:21.07.2012/28360)
3 gün
 
 
 
73
 
 
 
 
Özel Dershane KPSS Kurs Programı Uygulama İsteği Teklif Evrakının Alınması
 
 
 
 
1- Kurucu/Kurucu temsilcisinin dilekçesi ya da ortaklar kurulu kararı
2- Kurs programı
3- Zaman çizelgesi
4- Öğretmen teklifleri ( Türk Dili ve Edebiyatı veya Türkçe, tarih, Coğrafya ve Matematik branşlarında)
Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 09.07.1999 tarih ve 55417 sayılı Yazısı
3 gün
 
 
 
 
74
 
 
 
 
Özel Dershane ve Etüt Eğitim Merkezi İsim Değişikliği Teklifinin Alınması
 
 
 
 
1-Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Yönetim kurulu kararı
3-Yeni dergi ismi kullanılacak ise dergi örneği, markalı isim kullanılacaksa marka tescil belgesi ile isim hakkı sözleşmesi Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 7
(RG:21.07.2012/28360)
3 gün
 
 
 
 
75
 
 
 
 
 
 
 
Özel Dershane ve Etüt Eğitim Merkezi Kurum Bina Nakli Teklif Evrakının Alınması
 
 
 
 
 
 
 
1-Kurucu /kurucu temsilcisinin konuya ilişkin ayrıntılı dilekçesi
2-En az bir yıllık kira sözleşmesi veya tapu örneği (aslı yada  tasdikli örneği)
3-Kullanılacak her kat için ayrı ayrı 3 adet yerleşim planı (35x50cm veya A3  ebadında)
4-Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor
5-İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenecek olan, binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin rapor
6-İtfaiye Müdürlüğünce düzenlenecek olan binada yangına karşı ilgili mevzuata göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin rapor                         
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 16
(RG:21.07.2012/28360)
3 gün
 
 
 
 
 
 
 
76
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Özel Dershane ve Etüt Eğitim Merkezi Kurumların Dönüşümü Teklifinin Alınması
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- Kurucu/kurucu temsilcisinin kurumunu dönüştürmesine ilişkin yazı
2- Form dilekçe (Ek-1)
3- Özel dershane kısmına öğrenci kaydı olmadığına dair yazı
4- Yönetici ve eğitim personelinin istifa dilekçeleri
5- Kullanılacak her kat için ayrı ayrı 3 adet yerleşim planı (35x50 veya A3 boyutunda)
 6- Uygulanacak programın Talim ve Terbiye Kurulu Kararı tarih ve sayısı 
7- Yönetici çalışma izin teklifi
8- Öğretime başlamadan önce gerekli tüm personelin görevlendirileceğine ilişkin
kurucu/kurucu temsilcisine ait beyan
9- En az bir yıllık kira sözleşmesi veya tapu örneği (aslı ya da  tasdikli örneği)
10- Denizcilik ve havacılık kursu gibi özellik arz eden özel öğretim kurumları için
ilgili bakanlıkların uygun görüşü
11- Sağlık meslek lisesi açacakların, okulun açılacağı ildeki hastanede öğrencilerinin eğitim
göreceği alana uygun stajlarını yapacaklarına ilişkin hastane yönetimi ile yapılan protokol
12-Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor
13-İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenecek olan, binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin rapor
14-İtfaiye Müdürlüğünce düzenlenecek olan binada yangına karşı ilgili mevzuata göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin rapor Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 15   (RG:21.07.2012/28360)
3 gün
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
77
 
 
 
 
 
 
 
Özel Dershane ve Eütü Eğitim Merkezi Yerleşim Planı ve Kontenjan Değişikliği İsteği Teklif Evrakının Alınması
 
 
 
 
 
 
 
1- Yapılacak değişiklikleri gösterir ayrıntılı kurucu/kurucu temsilcisi dilekçesi
2- Kurumun son yerleşimini gösteren 3 adet yerleşim planı (35x50 cm veya A3 ebadında)
3- Bir adet eski yerleşim planı
4- Kat veya daire ilave edilecekse en az bir yıllık kira sözleşmesi veya tapu örneği (aslı ya da  tasdikli örneği)
5-Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor
6-İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenecek olan, binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin rapor
7-İtfaiye Müdürlüğünce düzenlenecek olan binada yangına karşı ilgili mevzuata göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin rapor
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 17 (RG:21.07.2012/28360)
3 gün
 
 
 
 
 
 
 
78
 
 
 
Özel Dershane ve Etüt Eğitim Merkezlerinde Kurucu/Kurucu Temsilcisinin Yetkilerinin Geçici Olarak Devri
 
 
 
1- Kurucu/kurucu temsilcisinin zorunlu nedenle görev ve yetkilerinin bir kısmını ya da tamamını  geçici olarak devrettiğine ilişkin tüzel kişiliklerde yönetim kurulu kararı, gerçek kişiliklerde noter onaylı sözleşme belgesi
2-Kurum bilgileri formu
3-Geçici yetki devri ile görevlendirilen kurucu/ kurucu temsilcisinin adli sicil beyanı
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 18   (RG:21.07.2012/28360)
3 gün
 
 
 
79
 
 
 
Özel Dershane ve Etüt Eğitim Merkezi Kurucu Temsilcisi Değişikliği  
Teklif Evrakının Alınması
 
 
1- Kurucu temsilcisi değişikliği isteğine ilişkin dilekçe
2- Kurucu temsilcisinin değiştirilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı
3- Yeni kurucu temsilcisine ait adli sicil beyanı
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 14 (RG:21.07.2012/28360)
3 gün
 
 
 
80
 
 
 
 
 
Özel Dershane ve Etüt Eğitim Merkezi Program İlavesi Yapılması
 
 
 
 
 
1-Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Kurumun son yerleşimini gösteren 4 adet yerleşim planı (35x50 cm veya A3 ebadında)
3-İlave edilecek programın onaylandığıTalim ve Terbiye Kurulu Kararı tarih ve sayısı
4-Programa ait araç-gereç listesi
5-Görevlendirilecek eğitim personeline ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucunun yazılı beyanı Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 14   (RG:21.07.2012/28360)
3 gün
 
 
 
 
 
81
 
 
 
 
 
Özel Dershane ve Etüt Eğitim Merkezlerinde
Görevlendirilecek Yönetici Tekliflerinin Yapılması
 
 
 
 
1- T.C. Kimlik Numarası
2- İş sözleşmesi
3- Adli sicil beyanı
4- Diploma veya diploma yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
5- Daha önce özel öğretim kurumunda çalışmış ise en son asıl görevli çalıştığı kurumdan ayrılma onayı
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği  Madde 39  (RG:21.07.2012/28360)
10 gün
 
 
 
 
 
82
 
 
 
 
 
Özel Dershane ve Etüt Eğitim Merkezlerinde
Görevlendirilecek Eğitim Personeli Tekliflerinin Yapılması
 
 
 
 
1- İş sözleşmesi
2- Adli sicil beyanı
3- Diploma veya diploma yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi  
4- Öğretmen olarak görevlendirileceklerden, ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon programı başarı belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti
5- Daha önce resmi veya özel öğretim kurumlarında eğitim personeli olarak çalışmış olanlardan en son görev yerinden ayrılışını gösterir belge
6- İlk defa görev alacaklar hariç, hizmet sınıfında daha önce yaptığı görevleri gösterir hizmet belgesi 
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği  Madde 39  (RG:21.07.2012/28360)
10 gün
 
 
 
 
 
83
 
 
 
 
 
Özel Dershane ve Etüt Eğitim Merkezlerinde
Görevlendirilecek Ders Ücretli Eğitim Personeli Tekliflerinin Yapılması
 
 
 
 
1- İş sözleşmesi
2- Adli sicil beyanı
3- Diploma veya diploma yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi 
 4- Öğretmen olarak görevlendirileceklerden, ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon programı başarı belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti
5- Çalışmakta olduğu kurumca verilecek, girdiği ders saati sayısını da gösterir muvafakat belgesiMilli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği  Madde 41 (RG:21.07.2012/28360)
10 gün
 
 
 
 
 
84
 
Özel Dershane ve Etüt Eğitim Merkezlerinde Görevli Eğitim Personelinin Görevden Ayrılma İsteği Tekliflerinin Alınması
 
1-Okul müdürlüğünün yazısı
2-İstifa dilekçesi
7 gün
 
85
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Özel Çeşitli Kurs Açılması
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-Form dilekçe (Ek-1)
2- Kurucu/kurucu temsilcisine ait  adli sicilinin bulunmadığına dair beyan
3- Kurucu tüzel kişi ise Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ana sözleşme,
tüzük ya da vakıf senedi
4- Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip
olduğunun belirlendiği yönetim kurulu kararı
5- Kullanılacak her kat için ayrı ayrı 3 adet yerleşim planı (35x50 veya A3 ebadında)
6- Kurumda uygulanacak olan sertifika programlarının Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanmış yazılarının tarih ve sayısı
7-Yönetici Çalışma izin teklifi
8- Öğretime başlamadan önce gerekli tüm personelin atamasının yapılacağına dair kurucunun yazılı beyanı
9- En az bir yıllık kira sözleşmesi veya tapu örneği (aslı ya da  tasdikli örneği)
10- Denizcilik ve havacılık kursu gibi özellik arz eden özel öğretim kurumları için ilgili bakanlıkların uygun görüşü
11-Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor
12-İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenecek olan, binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin rapor
13-İtfaiye Müdürlüğünce düzenlenecek olan binada yangına karşı ilgili
mevzuata göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin rapor
MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 5   (RG:21.07.2012/28360)
3 gün
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
86
 
Özel Çeşitli Kurslarda Kurumun Usulsüz Kapatılması
 
1-5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Madde 7 (RG:14.02.2007/26434)
2-Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 22  (RG:21.07.2012/28360)
3 gün
 
87
Özel Çeşitli Kursun Devredilmesi
1-Dilekçe
2-Kurumun borç ve alacaklarının vadesi gelmemiş olanlar da dahil olmak üzere, kurumu devralan veya devredilen gerçek kişi veya tüzel kişilik tarafından üstlenildiğini gösterir noterlikçe düzenlenen devir senedi
3-Yeni kurucuya ait adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan
4-En az bir yıllık kira sözleşmesi veya tapu örneği (aslı ya da  tasdikli örneği) 
5-Tüzel kişi ise Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ana sözleşmesi, tüzük ya da vakıf senedi
6-Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği yönetim kurulu kararı
7-Eğitim personeli ile diğer personelin görevlendirme teklifleri ve yenilenen iş sözleşmeleri
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 14     (RG:21.07.2012/28360)
3 gün
88
 
Özel Çeşitli Kurslarda Kurum Açma İzninin İptali/ Geçici Olarak Kapatma
 
1-5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Madde 7 (RG:14.02.2007/26434)
2-Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 9 (RG:21.07.2012/28360)
3 gün
 
89
 
 
 
 
 
Özel Çeşitli Kursun Kurucu/Kurucu Temsilcisi İsteğiyle Kapatılması
 
 
 
 
 
1-Kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Yönetim kurulu kararı
3-Tüm personele duyuru yazısı
4-Yönetici ve eğitim personelinin istifa dilekçeleri
5-Kursiyer kaydı bulunmadığına ilişkin yazı
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 9 (RG:
3 gün
 
 
 
 
 
90
 
 
 
 
Özel Çeşitli Kurslarda KPSS Kurs Programı Uygulama İsteği
 
 
 
 
1- Kurucu/Kurucu temsilcisinin dilekçesi ya da ortaklar kurulu kararı
2- Kurs programı
3- Zaman çizelgesi
4- Öğretmen teklifleri ( Türk Dili ve Edebiyatı veya Türkçe, tarih, Coğrafya ve Matematik branşlarında)
Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 09.07.1999 tarih ve 55417 sayılı Yazısı
3 gün
 
 
 
 
91
 
 
 
Özel Çeşitli Kursların İsim Değişikliği Teklifinin Alınması
 
 
 
1-Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Yönetim kurulu kararı
3-Dergi ismi kullanılacak ise dergi örneği, markalı isim kullanılacaksa marka tescil belgesi ile isim hakkı sözleşmesi
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 7  (RG:21.07.2012/28360)
3 gün
 
 
 
92
 
 
 
 
 
 
Özel Çeşitli Kurslarda Kurum Bina Nakli Teklif Evrakının Alınması
 
 
 
 
 
 
1-Kurucu temsilcisinin dilekçesi
2--En az bir yıllık kira sözleşmesi veya tapu örneği (aslı yada  tasdikli örneği)
3-Kullanılacak her kat için ayrı ayrı yerleşim planı (35x50 veya A3 ebadında)
4-Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor
5-İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenecek olan, binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin rapor
6-İtfaiye Müdürlüğünce düzenlenecek olan binada yangına karşı ilgili mevzuata göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin rapor
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 16   (RG:21.07.2012/28360)
3 gün
 
 
 
 
 
 
93
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Özel Çeşitli Kurslarda Kurumların Dönüşümü
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- Kurucu/kurucu temsilcisinin kurumunu dönüştürmesine ilişkin yazı
2- Form dilekçe (Ek-1)
3- Özel dershane kısmına öğrenci kaydı olmadığına dair yazı
4- Yönetici ve eğitim personelinin istifa dilekçeleri
5- Kullanılacak her kat için ayrı ayrı 3 adet yerleşim planı (35x50 veya A3 boyutunda) 
6- Uygulanacak programın Talim ve Terbiye Kurulu Kararı tarih ve sayısı 
7- Yönetici çalışma izin teklifi
 8- Öğretime başlamadan önce gerekli tüm personelin görevlendirileceğine ilişkin
kurucu/kurucu temsilcisine ait beyan
9- En az bir yıllık kira sözleşmesi veya tapu örneği (aslı ya da  tasdikli örneği)
10- Denizcilik ve havacılık kursu gibi özellik arz eden özel öğretim kurumları için
ilgili bakanlıkların uygun görüşü
11- Sağlık meslek lisesi açacakların, okulun açılacağı ildeki hastanede öğrencilerinin eğitim göreceği alana uygun stajlarını yapacaklarına ilişkin hastane yönetimi ile yapılan protokol
12-Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor
13-İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenecek olan, binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin rapor
14-İtfaiye Müdürlüğünce düzenlenecek olan binada yangına karşı ilgili mevzuata göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin rapor Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 15
(RG:21.07.2012/28360)
3 gün
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
94
 
 
 
 
 
 
 
 
Özel Çeşitli Kurslarda Yerleşim Planı ve Kontenjan Değişikliğinin Yapılması
 
 
 
 
 
 
 
 
1- Yapılacak değişiklikleri gösterir ayrıntılı kurucu/kurucu temsilcisi dilekçesi
2- Kurumun son yerleşimini gösteren 3 adet yerleşim planı (35x50 cm veya A3 ebadında)
3- Bir adet eski yerleşim planı
4- Kat veya daire ilave edilecekse en az bir yıllık kira sözleşmesi veya tapu örneği
(aslı ya da  tasdikli örneği)
5-Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor
6-İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenecek olan, binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin rapor
7-İtfaiye Müdürlüğünce düzenlenecek olan binada yangına karşı ilgili mevzuata göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin rapor
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 17 (RG:21.07.2012/28360)
3 gün
 
 
 
 
 
 
 
 
95
 
 
 
Özel Çeşitli Kurslarda Kurucu/Kurucu Temsilcisinin Yetkilerinin Geçici Olarak Devri
 
 
 
1- Kurucu/kurucu temsilcisinin zorunlu nedenle görev ve yetkilerinin bir kısmını ya da tamamını  geçici olarak devrettiğine ilişkin tüzel kişiliklerde yönetim kurulu kararı, gerçek kişiliklerde noter onaylı sözleşme belgesi
2-Kurum bilgileri formu
3-Geçici yetki devri ile görevlendirilen kurucu/ kurucu temsilcisinin adli sicil beyanı
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 18  (RG:21.07.2012/28360)
3 gün
 
 
 
96
 
 
 
 
Özel Çeşitli Kursların Kurucu Temsilcisi Değişikliğinin Yapılması
 
 
 
 
1- Kurucu temsilcisi değişikliğine ilişkin dilekçe
2- Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği yönetim kurulu kararı
3- Yeni kurucu temsilcisine ait adli sicil beyanı
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 14
(RG:21.07.2012/28360)
3 gün
 
 
 
 
97
 
 
 
 
 
Özel Çeşitli Kurslarda Program İlavesi Yapma
 
 
 
 
 
1-Kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Kurumun son yerleşimini gösteren 3 adet yerleşim planı (35x50 cm veya A3 ebadında)
3-İlave edilecek programın onaylandığı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı tarih ve sayısı
4-Programa ait araç-gereç listesi
5-Görevlendirilecek eğitim personeline ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucunun yazılı beyanı
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 13                  (RG:21.07.2012/28360)
3 gün
 
 
 
 
 
98
 
 
 
 
Özel Çeşitli Kurslarda
Görevlendirilecek Yönetici Tekliflerinin Yapılması
 
 
 
1- İş sözleşmesi
2- Adli sicil beyanı
3- Diploma veya diploma yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
4- Daha önce özel öğretim kurumunda çalışmış ise en son ayrılış onayı
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 39  (RG:21.07.2012/28360)
10 gün
 
 
 
 
99
 
 
 
 
Özel Çeşitli Kurslarda
Görevlendirilecek Eğitim Personeli Tekliflerinin Yapılması
 
 
 
1- İş sözleşmesi
2- Adli sicil beyanı
3- Diploma veya diploma yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi                                                                                                                     4- Sertifikanın aslı ve fotokopisi
5- Daha önce resmi veya özel öğretim kurumlarında eğitim personeli olarak çalışmış olanlardan en son görev yerinden ayrılışını gösterir belge
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 39   (RG:21.07.2012/28360)
10 gün
 
 
 
 
100
 
 
 
 
 
Özel Çeşitli Kurslarda
Görevlendirilecek Ders Saat Ücretli Eğitim Personeli Tekliflerinin Yapılması
 
 
 
 
1-İş sözleşmesi                             
2-Çalışmakta olduğu kurumca verilecek, girdiği ders saati sayısını da gösterir muvafakat belgesi                 
3-Adli sicil beyanı               
4-Diploma veya diploma yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
5-Sertifikanın aslı ve fotokopisi  
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 41   (RG:21.07.2012/28360)
10 gün
 
 
 
 
 
101
 
 
Özel Çeşitli Kurslarda Görevli Eğitim Personelinin Görevden Ayrılış Onaylarının Alınması
 
 
1- Kurs Müdürlüğünün yazısı
2-İstifa dilekçesi  
MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 44 (R.G: 21.07.2012/28360)
7 gün
 
 
102
 
Özel Çeşitli Kurslarda Kurs Bitirme Sınavlarının 
Yapılması
1-Sınav ücretinin yattığına ilişkin banka dekontu
2-Kursiyer İsim Listesi
3 gün
 
103
Özürlü Bireylerin Destek Eğitim Giderlerinin  Bildirilmesi
Özel eğitim giderleri belgelerinin incelenmesi
7 İŞ GÜNÜ
104
 
 
 
 
 
 
 
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Devredilmesi
 
 
 
 
 
 
 
1-Dilekçe
2-Noterlik tarafından düzenlenen devir sözleşmesi
3-Yeni kurucuya ait adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,
4-Kira sözleşmesi
5-Tüzel kişi ise Ticaret Sicil Gazetesi ana sözleşmesi, tüzük ya da vakıf senedi
6-Kurucu temsilcisinin belirlendiği yönetim kurulu kararı
7-Kurumda kurucu odası olduğuna dair yazılı beyan
8-Eğitim personeli ile diğer personelin görevlendirme teklifleri ve yenilenen iş sözleşmeleri
3 İŞ GÜNÜ
 
 
 
 
 
 
 
105
 
 
 
 
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin Program İlavesi veya İptali
 
 
 
 
1-Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Kurumun son yerleşimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleşim planı
3-İlave edilecek program ile programın onaylandığı Talim Terbiye Kurulu kararı tarih ve sayılı beyanı
4-Bölüm ve araç-gereç listesi
5-Eğitim personeli çalışma izin teklifleri
3 İŞ GÜNÜ
 
 
 
 
106
 
 
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin İsim Değişikliği
 
 
1-Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Ortaklar kurulu kararı
3-İsim kullanılacaksa marka tescil belgesi ile isim hakkı sözleşmesi
3 İŞ GÜNÜ
 
 
107
 
 
 
 
 
 
 
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Açma
 
 
 
 
 
 
 
1-Başvuru formu
2-Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan
3-Kurucu tüzel kişi ise Ticaret Sicil Gazetesi ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi
4-Kurucu temsilcisi yönetim kurulu kararı
5-Yerleşim planı 4 adet (35x50 cm ebatlarında)
6-Uygulanması istenilen programlar ( Talim Terbiye Kurulu kararı tarih ve sayılı beyanı)
7-Yönetici ile kurumun faaliyet alanındaki derslere girmesi gereken toplam eğitim personelinin en az üçte birine ait görevlendirme teklifleri ve tüm personelin çalışma tekliflerinin yapılacağına dair taahhütname
8-Kira sözleşmesi veya tapu örneği
3 İŞ GÜNÜ
 
 
 
 
 
 
 
108
 
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde Kurucu Temsilcisi Değişikliği
 
1-Kurucu temsilcisi değişikliğine ilişkin yazı  
 2-Kurucu temsilcisinin kurum açma kapatma devir vb. işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği yönetim kurulu kararı
3-Yeni kurucu temsilcisine ait adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan
3 İŞ GÜNÜ
 
109
 
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin Kurucu/ Kurucu Temsilcisi Talebi ile Öğretime Ara Vermesi
 
1-Kurucu temsilcisi değişikliğine ilişkin yazı
2-Kurucu temsilcisinin kurum açma kapatma devir vb. işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği yönetim kurulu kararı
3-Yeni kurucu temsilcisine ait adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan                                               
3 İŞ GÜNÜ
 
110
 
 
 
 
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin Kurum Nakli
 
 
 
 
1-Kurucu / kurucu temsilcisine ait dilekçe
2-Kira sözleşmesi veya tapu örneği
3-Yerleşim planı 4 adet, (35x50 cm ebadında)
4-Adres tespiti yazısı
5-Yapı kullanım izin belgesi
6-İtfaiye Raporu
7- Sağlık Raporu
3 İŞ GÜNÜ
 
 
 
 
111
 
 
 
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin Yerleşim Planı ve Kontenjan Değişikliği İsteği
 
 
 
1-Yapılacak değişiklikleri gösterir ayrıntılı kurucu/kurucu temsilcisi dilekçesi
2-Kurumun son yerleşimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleşim planı
3- Bir adet eski yerleşim planı
4- Kat veya daire ilave edilecekse en az bir yıllık kira sözleşmesi veya tapu örneği  (aslı ya da noter tasdikli örneği)
3 İŞ GÜNÜ
 
 
 
112
 
 
 
 
 
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Görevlendirilecek Öğretmen/Uzman Öğretici/ Usta Öğreticilerinin Atama Tekliflerinin Yapılması
 
 
 
 
 
1-TC kimlik no
2-İş sözleşmesi
3-Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan
4-Sağlık raporu
5-Diploma veya onaylı örneği, formasyon belgesi
6-Kaymakamlık geçici başlama oluru
3 İŞ GÜNÜ
 
 
 
 
 
113
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Görev Yapan Eğitim Personelinin Yurt Dışı Çıkış Onayları
1-Yurt dışı izni çıkış istek formu
 2-Okul müdürlüğü yazısı
3 İŞ GÜNÜ
114
 
 
 
 
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Görevlendirilecek Yönetici Tekliflerinin Yapılması
 
 
 
 
1- TC kimlik no
2- İş sözleşmesi
3- Yazılı adli sicil belgesi veya beyanı
4- Diploma
5- Yönetmelikte belirtilen süre kadar öğretmen /uzman öğretici olarak çalıştığını gösterir hizmet cetveli ya da (istifa onayı) belgeleri
3 İŞ GÜNÜ
 
 
 
 
115
 
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucu/Kurucu Temsilcisi İsteğiyle Kapatılması
 
1-Kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Tüm personelin istifa dilekçeleri ile öğrencilere ve kursiyerlere duyuru yazısı
3 İŞ GÜNÜ
 
116
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Özel Yurt Açma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-Dilekçe
a)Şirket ve benzerleri için Ticari Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış veya Noter tasdikli şirket sözleşmesi ile kurucu temsilcisi olduğunu belirten yetki belgesi
    b)Diğer özel hukuk tüzel kişiler için yönetim kurulu veya yetkili organın kurucu temsilcisi olarak seçtiği gerçek kişiyi gösteren karar örneği
2- Kurucuya ait iki adet fotoğraf
3 -Adli sicil beyanı
4-İkametgâh belgesi
5- Diploma
6- Binaya ait üç adet röleve
7- Binanın endüstriyel kuruluşlardan uzak olduğunu belirten İl Sağlık Müdürlüğünden alınan belge
8- Binanın kiralık olması halinde kira sözleşmesi veya tapu senedi
9- Kurucu bina üzerinde intifa hakkına sahipse buna ilişkin olarak tapu sicilinden alınan belge
10- Binanın mesken veya iş yeri olduğunu belirten Belediye İmar Müdürlüğünden alınan yapı kullanım izin belgesi
11- Yetkili (Yapı Denetim Firmaları) kuruluştan alınan binanın depreme dayanıklı olduğunu gösteren belge
12- Şirket ve benzerleri için Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmış veya Noter tasdikli şirket sözleşmesi ile kurucu temsilcisi olduğunu belirten yetki belgesi
3 İŞ GÜNÜ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
117
 
 
 
Özel Öğrenci Yurtlarının Kurucu/Kurucu Temsilcisinin Talebiyle Öğretime Ara Vermesi
 
 
 
1-Kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Yönetim kurulu kararı
3-Tüm personele duyuru yazısı
4-Öğrenci kaydı yapılıp yapılmadığına ilişkin yazı
2 İŞ GÜNÜ
 
 
 
118
 
 
 
Özel Yurtlarda Öğretime Ara Verme İzninin İptali ile İlgili İşlemler
 
 
 
1-Kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Yönetim kurulu kararı
3-Tüm personele duyuru yazısı
4-Öğrenci kaydı yapılıp yapılmadığına ilişkin yazı
2 İŞ GÜNÜ
 
 
 
119
 
 
 
 
 
Özel Yurtlara Personel Görevlendirme İsteği
 
 
 
 
 
1-TC kimlik no
2- Diploma fotokopisi
3- Sağlık raporu
4- Adli sicil beyanı
5- İş sözleşmesi
6- Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan sigorta belgesi
3 İŞ GÜNÜ
 
 
 
 
 
120
 
 
 
 
 
Özel Yurtlara Yönetici Görevlendirme İsteği
 
 
 
 
 
1-TC kimlik no
2- Diploma fotokopisi
3- Sağlık raporu
4- Adli sicil beyanı
5- İş sözleşmesi
6- Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan sigorta belgesi
2 İŞ GÜNÜ
 
 
 
 
 
121
 
 
 
Özel Yurt Yerleşim Planı ve Kontenjan Değişikliği İsteği
 
 
 
1-Kurucu/kurucu temsilcisi dilekçesi
2-Kurumun son yerleşimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleşim planı
3- Bir adet eski yerleşim planı
4- Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğünün inceleme raporu
1 İŞ GÜNÜ
 
 
 
122
 
 
Özel Yurtlarının İsim Değişikliği
 
 
1-Kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Yönetim Kurulu kararı
3-İlköğretim müfettişleri raporu
2 İŞ GÜNÜ
 
 
123
 
 
 
 
 
Özel Yurt Kurucu/Kurucu Temsilcisi Değişikliği
 
 
 
 
 
1-Kurucu değişikliğine ilişkin kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Kurucu temsilcisi değişikliğine ait yönetim kurulu kararı
3-Adli sicil beyanı
4-İkametgâh beyanı
5-2 adet renkli vesikalık fotoğraf
6-Diploma/ geçici mezuniyet belgesi
2 İŞ GÜNÜ
 
 
 
 
 
124
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Özel Yurtların Kurum Nakli
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-TC kimlik no
2-Kurucu temsilcisinin dilekçesi
3-Kira sözleşmesi veya tapu örneği
4-Yerleşim planı
5-İl Sağlık Müdürlüğü raporu
6-Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü raporu
7-İl İtfaiye Müdürlüğü raporu
8-İlköğretim müfettişleri raporu
9- Kurucuya ait iki adet renkli vesikalık fotoğraf
10-Adli sicil beyanı
11-İkametgâh belgesi
12-Diploma
2 İŞ GÜNÜ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
125
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Özel Yurdun Devredilmesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-Kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Noter tarafından düzenlenen devir sözleşmesi
3-Yeni kurucuya ait adli sicil beyanı
4-Kira sözleşmesi 
5-Tüzel kişi ise Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanan ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi
6-Kurucu temsilcisinin belirlendiği yönetim kurulu kararı
7- Kurucuya ait iki adet renkli vesikalık fotoğraf
8- Adli sicil beyanı
9- İkametgâh belgesi
10-Diploma
11-Nüfus cüzdanı fotokopisi
2 İŞ GÜNÜ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
126
 
 
 
 
 
Özel Yurdun Kapatılması
 
 
 
 
 
1-Kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Varsa Ortaklar Kurulu kararı
3-Tüm personele duyuru yazısı
4- Personel istifa dilekçeleri
5- Öğrenci kaydı yapılıp yapılmadığına ilişkin yazı
6- İlköğretim müfettişi inceleme raporu
2 İŞ GÜNÜ
 
 
 
 
 
127
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Devredilmesi Müracaatı Belge Ön İnceleme ve İl MEM' dosya gönderme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-Dilekçe
2-Noterlik tarafından düzenlenen devir sözleşmesi,
3-Yeni kurucuya ait adli sicil belgesi,
4-Kira sözleşmesi,
5-Tüzel kişi ise Ticaret Sicil Gazetesi ana sözleşmesi, tüzük ya da vakıf senedi,
6-Kurucu temsilcisinin belirlendiği yönetim kurulu kararı
7-Kurumda kurucu odası olduğuna dair yazılı beyan
8- Bir müdür üç öğretmen teklifleri veya yenilenen iş sözleşmeleri
9- Gerekli tüm personele çalışma izin teklifi yapılacağına dair taahhütname
 
2 Gün
 
 
 
 
 
 
 
 
 
128
 
 
 
 
 
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Bina Nakli Müracaatı Belge Ön İnceleme ve İl MEM' dosya gönderme
 
 
 
 
 
1-Kira sözleşmesi veya tapu örneği,
2-Yerleşim planı,
3-İlköğretim Müfettişleri raporu,
4-Sağlık Müdürlüğü raporu,
5-Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü raporu,
 6-itfaiye Müdürlüğü raporu,
2 Gün
 
 
 
 
 
129
 
 
 
 
 
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu!nun Kurucu/Kurucu Temsilcisi İsteğiyle Kapatılması Müracatı Müracaatı Belge Ön İnceleme ve İl MEM' dosya gönderme gönderme
 
 
 
 
 
1-Kurucu Temsilcisinin Dilekçesi
2- Ruhsatname Örneği
3-Ortaklar Kurulu Kararı
4-Tüm personele duyuru yazısı
5-Müdür, öğretmen istifa dilekçeleri
6-Öğrenci kaydı yapılıp yapılmadığına ilişkin yazı
2 Gün
 
 
 
 
 
130
 
 
 
 
 
Özel Motorlu Taşıt Sürücleri Kursu Kurucu/Kurucu Temsilcisi Talebiyle Öğretime Ara Vermesi Müracaatı Belge Ön İnceleme ve İl MEM' dosya gönderme
 
 
 
 
 
1-Kurucu Temsilcisinin Dilekçesi
2-Ruhsatname Örneği
3-Yönetim kurulu kararı
4-Tüm personele duyuru yazısı
5-Müdür, öğretmen istifa dilekçeleri
6-Öğrenci kaydı yapılıp yapılmadığına ilişkin yazı
2 Gün
 
 
 
 
 
131
 
 
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu İsim Değişikliği Müracaatı Belge Ön İnceleme ve İl MEM' dosya gönderme
 
 
1-Kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Ortaklar kurulu kararı
3-Dergi ismi kullanılacak ise dergi örneği, markalı isim kullanılacaksa marka tescil belgesi ile isim hakkı sözleşmesi
2 Gün
 
 
132
 
 
 
 
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Program İlavesi Müracaatı Belge Ön İnceleme ve İl MEM' dosya gönderme
 
 
 
 
1-Kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Kurumun son yerleşimini gösteren dört adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleşim planı
3-İlave edilecek program ile programın onaylandığı TTK Kararı
4-Bölüm ve araç-gereç listesi
5-Eğitim personeli çalışma izin teklifleri
2 Gün
 
 
 
 
133
 
 
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Kurucu Temsilcisinin Değişikliği Müracaatı Belge Ön İnceleme ve İl MEM' dosya gönderme
 
 
1- Kurucu temsilcisi değişikliğine ilişkin kurucu temsilcisinin dilekçesi
2- Yönetim kurulu kararı
3- Yeni kurucu temsilcisine ait adli sicil kaydı
2 Gün
 
 
134
 
 
 
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yerleşim Planı ve Kontenjan Değişikliği İsteği Müracaatı Belge Ön İnceleme ve İl MEM' dosya gönderme
 
1-Yapılacak değişiklikleri gösterir ayrıntılı Kurucu -Temsilcisi dilekçesi
2-Kurumun son yerleşimini gösteren dört adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleşim planı
3- Bir adet eski yerleşim planı
4-Ruhsatname Örneği
2 Gün
 
 
 
135
 
 
 
 
 
 
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Usta Öğreticilerinin Personelin Askerliğinin Tecil Edilmesini İsteme ve İl MEM' dosya gönderme
 
 
 
 
 
 
1- Usta Öğreticinin dilekçesi
2- Kurum müdürlüğünün yazısı
3- Askerlik durum belgesi
4-Nufüs cüzdanı Örneği
5- İkametgah belgesi
6- Diploma
7- Çalışma izin belgesi onayı
2 Gün
 
 
 
 
 
 
136
 
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursunda Öğretime Ara Verme İzninin İptali İle İlgili İşlemler Müracaatı Belge Ön İnceleme ve İl MEM' dosya gönderme
 
1- Kurucunun Öğretime başlama isteğini belirten dilekçesi
2 Gün
 
2- Müdür/öğretmen teklifleri
137
 
 
 
 
 
 
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursunda Görevlendirilecek İdareci Tekliflerinin Yapılması Müracaatı Belge Ön İnceleme veKaymakamlık Onayı
 
 
 
 
 
 
1- TC Kimlik No
2- İş Sözleşmesi
3- Adli Sicil Kaydı veya beyanı
4- Sağlık raporu
5- Diploma
6- Adaylığının kalktığını gösterir belge
7- İki yıl öğretmen /uzman öğretici olarak çalıştığını  gösterir hizmet cetveli ya da belgeleri
2 Gün
 
 
 
 
 
 
138
 
 
 
 
 
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursunda AAday Usta Öğreticilerin Atama Tekliflerinin Yapılması Müracaatı Belge Ön İnceleme ve Kaymakamlık Onayı
 
 
 
 
 
1- TC Kimlik No
2- İş Sözleşmesi
3- Adli sicil kaydı veya beyanı
4- Sağlık raporu
5- Diploma
6- Kaymakamlık işe başlama oluru
2 Gün
 
 
 
 
 
139
 
 
 
 
 
 
 
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Kurum Açma Müracaatı Belge Ön İnceleme ve İl MEM' dosya gönderme
 
 
 
 
 
 
 
1-Başvuru formu,
2-Adli Sicil Belgesi,
3-Kurucu tüzel kişi ise Ticaret Sicil Gazetesi ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi,
4-Kurucu temsilcisi yönetim kurulu kararı,
5- Yerleşim planı Dört adet,
6-Kurum yönetmeliği,
7- Öğretmen görevlendirileceğine ilişkin taahhütname,
8-Kira sözleşmesi veya tapu örneği
2 Gün
 
 
 
 
 
 
 
140
 
 
 
 
 
 
 
 
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursunun Devredilmesi Müracaatı Belge Ön İnceleme ve İl MEM' dosya gönderme
 
 
 
 
 
 
 
 
1-Dilekçe
2-Noterlik tarafından düzenlenen devir sözleşmesi,
3-Yeni kurucuya ait adli sicil belgesi,
4-Kira sözleşmesi,
5-Tüzel kişi ise Ticaret Sicil Gazetesi ana sözleşmesi, tüzük ya da vakıf senedi,
6-Kurucu temsilcisinin belirlendiği yönetim kurulu kararı
7-Kurumda kurucu odası olduğuna dair yazılı beyan
8- Bir müdür üç öğretmen teklifleri veya yenilenen iş sözleşmeleri
9- Gerekli tüm personele çalışma izin teklifi yapılacağına dair taahhütname
2 Gün
 
 
 
 
 
 
 
 
141
 
 
 
 
 
 
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursunun  Bina Nakli Müracaatı Belge Ön İnceleme ve İl MEM' dosya gönderme
 
 
 
 
 
 
1-Kurucu Temsilcisinin Dilekçesi
2-Kira sözleşmesi veya Tapu örneği,
3-Yerleşim planı,
4-İlköğretim müfettişleri raporu,
5-Sağlık müdürlüğü raporu,
6-Bayındırlık müdürlüğü raporu,
7-İtfaiye müdürlüğü raporu
2 Gün
 
 
 
 
 
 
142
 
 
 
 
 
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursunun Kurucu İsteğiyle Kapatılması Müracaatı Belge Ön İnceleme ve İl MEM' dosya gönderme
 
 
 
 
 
1-Kurucu Temsilcisinin Dilekçesi
2- Ruhsatname Örneği
3-Ortaklar Kurulu Kararı
4-Tüm personele duyuru yazısı
5-Müdür, öğretmen istifa dilekçeleri
6-Öğrenci kaydı yapılıp yapılmadığına ilişkin yazı
2 Gün
 
 
 
 
 
143
 
 
 
 
 
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursunun Eğitime Ara Vermesi Müracaatı Belge Ön İnceleme ve İl MEM' dosya gönderme
 
 
 
 
 
1-Kurucu Temsilcisinin Dilekçesi
2-Ruhsatname Örneği
3-Yönetim kurulu kararı
4-Tüm personele duyuru yazısı
5-Müdür, öğretmen istifa dilekçeleri
6-Öğrenci kaydı yapılıp yapılmadığına ilişkin yazı
2 Gün
 
 
 
 
 
144
 
 
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursunun  İsim Değişikliği Müracaatı Belge Ön İnceleme ve İl MEM' dosya gönderme
 
 
1-Kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Ortaklar kurulu kararı
3-Dergi ismi kullanılacak ise dergi örneği, markalı isim kullanılacaksa marka tescil belgesi ile isim hakkı sözleşmesi
2 Gün
 
 
145
 
 
 
 
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Program İlavesi ve İl MEM' dosya gönderme
 
 
 
 
1-Kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Kurumun son yerleşimini gösteren dört adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleşim planı
3-İlave edilecek program ile programın onaylandığı TTK Kararı
4-Bölüm ve araç-gereç listesi
5-Eğitim personeli çalışma izin teklifleri
2 Gün
 
 
 
 
146
 
 
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Kurucu Temsilcisinin Değişikliği Müracaatı Belge Ön İnceleme ve İl MEM' dosya gönderme
 
 
1- Kurucu temsilcisi değişikliğine ilişkin kurucu temsilcisinin dilekçesi
2- Yönetim kurulu kararı
3- Yeni kurucu temsilcisine ait adli sicil kaydı
2 Gün
 
 
147
 
 
 
Özel Motorlu Taşıt Sürcüleri Kursu Yerleşim Planı ve Kontenjan Değişikliği Müracaatı Belge Ön İnceleme ve İl MEM' dosya gönderme
 
 
 
1-Yapılacak değişiklikleri gösterir ayrıntılı Kurucu -Temsilcisi dilekçesi
2-Kurumun son yerleşimini gösteren dört adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleşim planı
3- Bir adet eski yerleşim planı
4-Ruhsatname Örneği
2 Gün
 
 
 
148
 
 
 
 
 
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu  Usta Öğreticilerin Atama Tekliflerinin Yapılması Müracaatı Belge Ön İnceleme ve Kaymakmlık Onayı
 
 
 
 
 
1- TC Kimlik No
2- İş Sözleşmesi
3- Adli sicil kaydı veya beyanı
4- Sağlık raporu
5- Diploma
6- Kaymakamlık  işe başlama oluru
2 Gün
 
 
 
 
 
149
 
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Öğretime Ara Verme İzninin İptali İle İlgili İşlemler Müracaatı Belge Ön İnceleme ve İl MEM' dosya gönderme
 
1- Kurucunun Öğretime başlama isteğini belirten dilekçesi
2- Araç Atama Teklifleri.
3-Müdür/öğretmen teklifleri
4-Eğitim Pisti Roleve Planı veya Eğitim Sim. Faturası.
2 Gün
 
150
 
 
 
 
 
 
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursunda Görevlendirilecek İdareci Tekliflerinin Yapılması Müracaatı Belge Ön İnceleme ve Kaymakamlık Onayı
 
 
 
 
 
 
1- TC Kimlik No
2- İş Sözleşmesi
3- Adli Sicil Kaydı veya beyanı
4- Sağlık raporu
5- Diploma
6- İki yıl öğretmen /uzman öğretici olarak çalıştığını  gösterir hizmet cetveli ya da belgeleri   
7-Kaymakamlık İşe Başlama Oluru
2 Gün
 
 
 
 
 
 
151
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Kursiyer kayıt silme işlemi ve evrakları inceleme
1-Kurum Yazısı
2-Kursiyer dilekçesi
MEBBİS meşguliyet durumuna göre      15 dk.
152
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Adayların Aylık Eğitim Dönem Plan Programı Onay İşlemleri
Dosya içerisinde
1- Teorik Dönem Planı
2-Kursiyer İsim Listesi 
3-Direksiyon Programı
50 dk.
153
Bakanlığımız Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü  Tarafından açıklanan veya açıklanacak Teorik sınav takvimine istineden sınava gireck kursiyerlerin MEBBİS te onay işlemleri
1-Teorik Programı bitip bitmediği kontrolü.
 2-MEBBİS aday kayıt işlemlerinde aday belgelerinin incelenmesi. 
3-Sınav Harcı Yatırılıp Yatırılmadığının incelenmesi.
4-Teorik Sınava Girecek aday listesi alınması
Aday Kayıt Dosyasından Bir Kursiyer 5 dakika MEBBİS Aday başı 5 dk (MEBBİS Yoğun Olmazsa)
154
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Adayları Uygulama (Direksiyon) Sınavları
1-Teorik Sınavı Kazanıp Kazanmadığının İncelenmesi.
 2-Direksiyon Ders Programını Tamamlayıp Tamamlamadığının Takibi.
 3-Direksiyon (Uygulama) Sınav Harcı Yatırıp Yatırmadığının Kontrolü
 4-MEBBİS den Sınava gireceklerin Listesinin alınması.
5-Uygulama Sınavına girecek akursiyerleri kurslara duyurulması (Ek9) 
 6-MEBBİS Uygulama sınavına girecek aday tanımlama.
7-MEBBİS Uygulama sınav aracı tanımlama.                                  
 8-MEBBİS Uygulama aday sınav randevu ve sınavda görevli Usta öğretici tanımlama.
9-Uygulama sınavı aday bazında kurslara randevulu liste gönderme
10- Teorik Sınava giren adayların Başarı listesi alınması
Banka Ekstresi veya Kurslardan gelen dekont üzerinden kontrolü her Bir Kursiyer 2,5 dakika MEBBİS Aday başı 5 dk (MEBBİS Yoğun Olmazsa)
155
Veri Girişi, İşleme ve Aktarma İşleri                 (Düzeltme) 
Başvuruda talep edilen işleme dair üst yazı varsa ekleri
1 -3 gün
156
Veri Girişi, İşleme ve Aktarma İşleri                 (Silme) 
Başvuruda talep edilen işleme dair üst yazı varsa ekleri
1 -3 gün
157
Veri Girişi, İşleme ve Aktarma İşleri                 (Aktarma) 
Başvuruda talep edilen işleme dair üst yazı varsa ekleri
1 -3 gün
158
Veri Girişi, İşleme ve Aktarma İşleri                 (Sorgulama) 
Başvuruda talep edilen işleme dair üst yazı varsa ekleri
1 -3 gün
159
e-uygulamalar
Başvuruda talep edilen işleme dair üst yazı varsa ekleri
2-4 gün
 
(Web Sayfası)
 
 
160
Kullanım ve Erişim Yetkileri
Başvuruda talep edilen işleme dair üst yazı varsa ekleri
1 -3 gün
 
(Erişim Yetkisinin Verilmesi)
 
 
161
Tefbis hata düzeltme- silme- şifre yenileme
Başvuruda talep edilen işleme dair üst yazı düzelme formu  ekleri
1 -3 gün
162
Çukurova Haberci- şifre verilmesi- şifre yenileme
Başvuruda talep edilen işleme dair üst yazı
2 saat
163
ADABİS şifre tanımlama - şifre yenileme
Başvuruda talep edilen işleme dair üst yazı
2 Saat
164
Ortağretime Geçiş Ortak Sınavı
Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavına Katılacak 8.Sınıf öğrenclerin sınavları ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması (MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi  TD.: Şubat 2011/2641
20 gün
165
Açıköğretim Okulları Sınavları (AÖOS)
Açıköğretim İlkokulu ve Lisesi Sınavları ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması (MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi  TD.: Şubat 2011/2641
5 gün
166
Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavları (MTSAS)
Merkezi Sistem Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavları ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması (MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi  TD.: Şubat 2011/2641
5 gün
167
Diğer Sınavlar          (Protokollü Sınavlar)
Merkezi Sistem Diğer Sınavların (Protokollü Sınavların) iş ve işlemlerin yapılması (MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi  TD.: Şubat 2011/2641
5 gün
168
Görevlendirmeler
Görevlendirilecek "Eğitici Bilgi Teknolojileri Formatör Öğretmenleri "Bilgi Teknolojileri Formatör Öğretmenleri"  ve "MEBBİS yöneticileri" ile ilgili iş ve işlemlerin yapıllması
5 gün
169
Parasız Yatılık ve Bursluluk Sınavı
Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması (MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi  TD.: Şubat 2011/2641
5 gün
170
Merkezi Sistem Sınav Merkezlerinin Belirlenmesi
Sınav Yapılacak Okulları Belirlemek
3 gün
171
Bilgi İşlemle ilgili Diğer İşler
Bilgi Teknolojileri Sınıfı ihtiyaç analizlerinin yapılması ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması
10 gün
172
Hayat Boyu Öğrenme Programı                             (Farklı öğrenim ve yaş seviyesindeki bireylerin istihdam edilebilirliklerini ve sosyo-kültürel gelişimlerini sağlamak amacıyla;bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmek, öğrenmeye erişimlerini arttırmak ve nihayetinde öğrenen bireyden,öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye'ye doğru bir dönüşümü gerçekleştirmektir.)
Kursiyer Başvuru Evrakları Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce alınmakta (Kimlik Fotokopisi- Başvuru Dilekçeleri-Alanı ile ilgili diploma-önceki almış olduğu kurs belgeleri) HEM otomosyon sisteminden kurs onayları verilmekte, kurs belgeleri onaylanmak üzere Müdürlüğümüzce işlem yapılmaktadır.
 3 AY 
173
Okullar Hayat Olsun Projesi                                  (Milli Eğitim Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliğince ortaklaşa yapılan protokol gereğince sürdürülmektedir.)
Proje kapsamındaki okullarda (okul bahçesine ağaçlandırma bahçe düzeni ve peyzaj çalışmalarında bağlı bulunduğu belediye ile Orman Müdürlüğü katkıda bulunmakta) toplantı salonu, spor salonu ve bilgisayar odalarının (internet kullanımı amacıyla) halka açık bulundurulması için okul idarelerince onaylanması.
5 YIL
174
 
 
 
 
 
 Kantin İhale Duyurusu
 
 
 
 
 
1- İkametgah İlmuhaberi. İrtibat Telefonu
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3- Kantin İşletmeciliği Belgesi ve Eğitim Durum Belgesi
4- Geçici Teminat Makbuzu
5- Kantinciler Odasından Yazı
6- Adli Sicil kaydı
1 İŞ GÜNÜ
 
 
 
 
 
İlk Müracaat Yeri : Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İkinci Müracaat Yeri : Çukurova  Kaymakamlığı
Adres : Kurttepe Mahallesi Mustafa Sağyaşar Caddesi No:5 Çukurova/Adana
Adres : Kurttepe Mahallesi Mustafa Sağyaşar Caddesi No:5 Çukurova/Adana
Telefon: 0 322 248 18 55
Telefon : 0 322 248 08 81
Faks : 0 322 248 18 64
Faks : 0 322 248 18 81
E-Posta : cukurova01@meb.gov.tr