T.C.
ÇUKUROVA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU

 

S. NU.

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

2521 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi

1. Dilekçe,

İstenilen belgeler tamamlandıktan sonra

2. Sağlık raporu,

 

3. T.C. kimlik numarası,

(7) İş Günü

4. Adli sicil beyanı,

 

5. Son 6 ay içinde çekilmiş (4) adet vesikalık fotoğraf.

(Devir alacaklar için, dosya il dışında ise dosyanın gelmesini müteakip)

2

2521 Sayılı Kanun Kapsamında

1. Dilekçe,

Tahkikat ve belgelerin tamamlanmasını müteakip

Satıcılık (Bayilik) Belgesi

2. İşyerinin kendi mülkiyetlerinde bulunduğunu veya kiralandığını kanıtlayan belge,

 

 

3. Silah bulundurmasında ve satmasında bedeni ve ruhi bakımdan bir sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,

(7)  İş Günü

 

4. Adli sicil beyanı,

 

 

5. 2521 S.K. hükümlerine uymayı taahhüt ettiği ve doğacak kanuni sorumluluğu üstlendiğine dair taahhütname,

 

 

6. T.C. kimlik numarası,

 

 

7. Son (6) ay içerisinde çekilmiş (2) adet vesikalık fotoğraf.

 

3

Yivli Av Tüfeği Taşıma Ruhsatı

1. Dilekçe,

(7) İş Günü

2. Adli sicil beyanı,

 

3. T.C. kimlik numarası,

(Devir alacaklar için, dosya il dışında ise dosyanın gelmesini müteakip)

4. Sağlık raporu,

 

5. Son 6 ay içerisinde çekilmiş (4) adet vesikalık fotoğraf,

 

6. Avcılık belgesi.

 

4

Geçici Olarak Geri Alınan Sürücü Belgesinin İadesi

Nüfus Cüzdanı veya kimlik yerine geçen diğer belgelere ilave olarak,

(1) Saat

 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48’inci Maddesine İstinaden Alınmış İse;

1. Sürücü davranışı geliştirme eğitimi başarı belgesi,

2. Psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayene belgesi.

 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 118’inci Maddesine İstinaden Alınmış İse;

Eğitim belgesi, psikiyatri uzmanından alınacak psiko-teknik değerlendirme belgesi  (Geriye doğru (1) yıl içerisinde (100) ceza puanını dolduranların, birinci defa eğitime, ikinci defada psikiyatri uzmanı tarafından psiko–teknik değerlendirme testine tabi tutulması gerekmektedir).

 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 51/2-b Maddesine İstinaden Alınmış İse;

Psikiyatri uzmanından alınacak psiko-teknik değerlendirme belgesi (Geriye doğru (1) yıl içerisinde (5) defa hız sınırını %30’dan fazla aşanların, psikiyatri uzmanı tarafından psiko–teknik değerlendirme testine tabi tutulması gerekmektedir).

5

Trafik Kazası Tespit Tutanağının Verilmesi

1. Nüfus cüzdanı veya kimlik yerine geçen diğer belgeler,

(24) Saat

2. Araç tescil belgesi,

3. Araç trafik belgesi,

4. Zorunlu mali sorumluluk sigortası,

5. Sürücü belgesi.

6

Trafikten Men Edilen Aracın İade Edilmesi

Muayene Süresi Geçen Araçlar;

(1) Saat

1. Araç trafik belgesi,

2. Araç muayene raporu, (Trafik belgesinde muayene yeri dolduysa bu belge istenir)

3. Sürücü belgesi, 

4. Zorunlu mali sorumluluk sigortası.

 

Aracın Noter Satışının Alınarak, 1 Ay İçerisinde Satın Alan Adına Tescil Belgesi Çıkarılmadığı İçin Trafikten Men Edilen Araçlar;

1. Araç tescil belgesi (yeni çıkarılmış),

2. Araç trafik belgesi,

3. Sürücü belgesi,

 

 

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Olmayan Araçlar;

1. Zorunlu mali sorumluluk sigortası,

2. Araç tescil belgesi,

3. Araç trafik belgesi,

4. Sürücü belgesi.

 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 20/1-a/1, 21, 25, 26/1, 28, 30/1-a, 30/1-b, 31/1-b, 32, 65/1-b, 65/1-d, 65/1-e, 65/5 ve EK-2 Maddelerine İstinaden Trafikten Men Edilen Araçlar;

1. Aracın men edilmesini gerektiren eksikliklerin giderilmesi/giderildiğinin belgelendirilmesi

2. Zorunlu mali sorumluluk sigortası,

3. Araç tescil belgesi,

4. Araç trafik belgesi,

5. Sürücü belgesi.

 

Araç, araç sahibi veya muvafakatname ile müracaat eden kişilere teslim edilir. Şirket adına kayıtlı araç ise şirket yetkilisi imza sirküleri istenir.

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İLK MÜRACAAT YERİ
Kurum: Çukurova İlçe Jandarma Komutanlığı
Telefon: 322 431 58 62
Faks:
İKİNCİ MÜRACAAT YERİ
Kurum: Çukurova Kaymakamlığı
Telefon: 322 248 08 81
Faks : 322 248 18 81