ÇKA KOORDİNASYONUNDA DÜZENLENEN 'ADANA YATIRIM DESTEK VE TANITIM STRATEJİSİ' TOPLANTISI, VALİ DEMİRTAŞ’IN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

Adana Valiliği’nin himayesinde Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) koordinasyonunda hazırlanan 'Adana Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi' projesi kapsamında Adana'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasında öne çıkan sektörler ve meslek odaları temsilcilerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

 

Çukurova Kalkınma Ajansı binasındaki toplantıda konuşan ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu, Çukurova'nın gelişmesine yönelik hazırladıkları bölge planı ve bu plan doğrultusunda oluşan uygulanabilir, izlenebilir strateji belgelerinin hayata geçirilmesi için gayret gösterdiklerini söyledi.

 

Adana Yatırım ve Tanıtım Stratejisi'nin 10. Kalkınma Planı ile uyum gözetilerek hazırlandığını ifade eden ÇKA Genel Sekreteri Dr. Altunsu, "Bu stratejinin temel amacı yatırımların hedefindeki sorun alanlarını belirleyerek bu alanlara yönelik faaliyetleri öncelendirilmektedir. Strateji ile sadece kurum değil, Adana ile ilgili tüm kurum ve kuruluşların yol haritası olması hedeflenmiştir. Benzer çalışma yürüten kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayacak" dedi.

 

Vali Mahmut Demirtaş ise yaptığı konuşmada, ilerleyen dönemlerde Adana'daki kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "İçinde bulunduğumuz dönem itibariyle Ortadoğu'daki iç karışıklıklar, ülkemizi hedef alan terör eylemleri ve uluslararası finansal krizler nedeniyle, sıkıntılı bir dönemden geçmekteyiz. Böyle dönemlerde tüm paydaşlar olarak ülkemizin bekası ve kalkınması için üst düzey katkı sağlamalıyız. Zor günlerin olumsuz etkilerini ise azaltmalıyız. Bilindiği üzere ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma tüm ülkelerin temel amacıdır. Yatırımlar bu noktada önem kazanmaktadır. Ülkemiz, ekonomik büyüme modelini, üretimde yerli katma değerin yükseltilmesi üzerine kurgulanmaktadır. Her yatırım; üretim kapasitesinin genişlemesi, iş olanaklarının arttırılması ve gelir düzeyinin yükseltilmesine sağladığı katkılarla ölçülmektedir" dedi.

 

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan bölge planından bahseden Vali Demirtaş, "Önümüzdeki dönemde gerçekleşecek olan ulaşım, lojistik, sağlık ve turizm alanlarındaki büyük ölçekli altyapı yatırımları sayesinde, bölgenin uluslararası çekim merkezi olma gayesini daha da hızlandıracaktır. Bu kapsamda Adana'mızda iktisadi kalkınmanın gerçekleşmesi için belirlenen hedef ve tedbirlerin yer aldığı önceliklerimizi şu şekilde sıralayabiliriz; Enerji üretim ve dağıtım merkezi olmak, Bölgenin stratejik konumunu lojistik avantaja dönüştürmek, İmalat sanayinde rekabet gücünü artırmak, Tarımdan elde edilen katma değeri yükseltmek,  Bölgenin turizm potansiyelini harekete geçirmek, Bölgenin Ar-Ge kapasitesini geliştirmek ve girişimcilik ortamını iyileştirmek. Bu temel hedefler doğrultusunda Çukurova Kalkınma Ajansı son 10 yılda mali destek programları ile birçok sektöre destek vermiştir. Ajans bünyesindeki Yatırım Destek Ofisleri aracılığıyla Adana ve Mersin de bulunan sanayi kuruluşlarının, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak amacıyla çeşitli etkinliklerde bulunmuştur. Bölgenin temel sorunları ile ilgili çok sayıda araştırma raporu yayımlamış, bulguları çeşitli düzeydeki toplantılarla kamuoyunun dikkatine sunmuştur" diye konuştu.

 

Vali Demirtaş, 2016 yılı içerisinde Çukurova Kalkınma Ajansı'nın koordinasyonunda tüm paydaşların görüşleri de alınarak Yatırım Destek ve Tanıtım Strateji Belgesi'nin oluşturulduğunu belirterek, "Bundan sonra önümüzdeki dönemde, ilimizde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliklerini geliştirilmesi sağlanmalıdır. Yatırımların ilerlemesini yavaşlatan engellerin tespit edilerek, çözümü için inisiyatif alınmalıdır. İlin rekabet gücü ve potansiyeli olan sektörlere yönlendirme ve destekleme faaliyetleri artırılmalıdır. Yurtiçi ve yurtdışı yatırım çekme ve tanıtım faaliyetlerinde ilgili kuruluşlar arasında hedef birliğinin sağlandığı, ilerlemenin somut göstergelerle takip edildiği strateji belgesi ile Adana'ya önemli katkı sağlanması beklenmektedir. Yatırım destek ve teşvik uygulamaları ancak yatırım ortamının iyileştirilmesi ve farklı alanlardaki faaliyetleri içeren geniş kapsamlı bir stratejinin uygulanması halinde başarıya ulaşabilecektir. Bu amaçla hazırlanan ve bugün sizlere detaylı şekilde anlatılacak olan Adana Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi Belgesinin, ilimizin kalkınmasına ve ülke ekonomisine büyük katkılar sunacağına inanıyorum. Şimdiden katılımınız ve katkılarınız için teşekkür ediyor, hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum" şeklinde konuştu.

 

Adana Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Murat Torun tarafından yatırım, destek ve tanıtım stratejisinin amacı ve hazırlık süreci hakkında bilgi verildiği toplantı, sektör temsilcileri ve kurum müdürlerinin planla ilgili görüşlerini belirtmesiyle son buldu.

 

Kaynak: http://www.adana.gov.tr/cka-toplantisi

 

İSAY2 Galeri