T.C.
ÇUKUROVA KAYMAKAMLIĞI
İlçe Çocuk Koruma Kurulu Toplantısı
 
       İlçe Çocuk Koruma Kurulu 25/06/2014 Çarşamba günü saat 09:00’da Kaymakamımız Dr. Mehmet Ali ÖZKAN Başkanlığında toplanmıştır. Toplantının açılışına müteakip haklarında tedbir kararı bulunan çocuklar ile ilgili istatistikî bilgiler görüşülmüştür.

   
     GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİ:
 
     1. Konu ile ilgili İlçemiz Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Murat AKIN tarafından, Komisyonun kuruluş amacı, üyeleri, görevleri ve toplanma zamanları, Koruyucu ve destekleyici  tedbirler konusunda  sunum yaptı. Eğitim Tedbiri, Danışmanlık Tedbiri, Bakım Tedbiri, Sağlık Tedbiri ve barınma tedbirleri olmak üzere 5 çeşit tedbir  bulunduğunu belirtti. Tedbir kararı alınmış kişilere yönelik istatistiki bilgiler sundu.
 
   2. Kaymakamımız Dr. Mehmet Ali ÖZKAN, Kurulun  koordinasyon işlerinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılmasının uygun olacağını söyledi. Devamında katılımcılara görüş ve önerilerini  sordu.
 
    3. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü temsilcisi  Kürşat KÖRÜ tarafından,  tedbir uygulanması gereken çocukların kimler olduğu konusunda bilgi sundu. 0-18 yaş arası risk ve tehlike altındaki çocukların tedbir uygulanması  gereken çocuklar olduğunu söyledi. Danışmanlık, Eğitim ve Sağlık tedbirlerinin yaygın olarak uygulandığını, diğer tedbirlerin fazla uygulanamadığını söyledi.
 
  4. Çukurova Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa SELEK, yerel yönetim olarak çalışmalara destek vereceklerini,  özellikle  öğrenim çağındaki çocukların ve gençlerin sağlıklı zaman geçirecekleri  projeler üreteceklerini, belirtti.
 
     5. İlçe Jandarma Komutanı Murat BULUT,  okulların kapanmasıyla  kavşakta korunmaya muhtaç çocukların daha çok görüldüğünü, bunlara yönelik önleyici tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.
 
   6. Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü Temsilcisi Psikolog Derya KENİŞ, sokak çocukları için bir ceza bulunmadığını, sadece ailelerine yönelik yaptırımlar olduğunu,  Ailelerin de bu durumu fazlasıyla istismar ettiğini, sorunun sadece ekonomik olmadığını belirtti. Özellikle Çukurova ilçemizde sosyo-ekonomik düzeyin yüksek olması nedeniyle madde bağımlılığının ve buna bağlı olarak suça sürüklenmenin giderek  artabileceğini söyledi. Ayrıca Danışmanlık Tedbiri  uygulamasında Denetimli Serbestlik Şubesi olarak daha yoğun bir işbirliği halinde olduklarını belirtti.
 
   7. İlçe Emniyet Müdürü Cengiz KURUÇAY, bu çalışmaların  en son halkasında devreye girdiklerini,  bölge olarak kendilerine yansıyan fazla sorun olmadığını, kavşaklardaki çocuklara  yönelik ise  nasıl bir yaptırım uygulayacakları   konusunda sorunlar yaşadıklarını belirtti.
 
   8. Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Murat AKIN, Danışmanlık tedbiri uygulama aşamasında aile ve çocuğa ulaşım konusunda sıkıntılar yaşandığı, Belediyenin bu konuda yardımcı olmalarını söyledi.
 
   9. Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Temsilcisi Fatma KAYADİBİ; Eğitim Tedbiri uygulanan bu çocukların 18 yaş sonrası  iş ve mesleki yönlendirmeleri konusunda  İŞKUR ve Belediyenin destek vermesini, bu konuda projeler üretmesi gerektiğini  belirtti.
 
    10. Toplum Sağlığı Merkezi Temsilcisi Dr. Hilal TURAN, daha çok 18 yaş altı evlilik ve gebeliklerle karşılaştıklarını belirti.
 
     11. Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Temsilcisi Fatma KAYADİBİ, 18 yaş altı evlilik ve gebeliklerle karşılaşıldığı durumlarda, suç unsuru var ise mahkemelere yoksa,  koruma tedbiri uygulaması amacıyla  Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bildirilmesi gerektiğini belirtti.
 
   12. Kaymakamımız Dr. Mehmet Ali ÖZKAN,  Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü temsilcilerinin sık sık kurum ziyaretleri yapmalarını, yoğun işbirliği halinde olmalarını,  karşılaşılan sıkıntıların zaman geçirilmeden ilgili kurumlara bilgi vermelerini belitti.  Çocuklarımızın korunmasının idare olarak en önemli  görevlerimizden  olduğunu, sokağa atılacak bir tek çocuğumuzun bulunmadığını belirtti. Kurulun canlı ve dinamik olmasını, sorunları bekleyen değil, sorunlar oluşmadan engelleyen çalışmalar yapmasını, konuya hassasiyetle yaklaşılması, toplumun iyi analiz edilmesi gerektiğini belirtti.
 

         ALINAN KARARLAR:

         1. İlçe Çocuk Koruma Kurulunun  her 2 ayda bir toplanmasına,
         2. Hakkında Tedbir  uygulama kararı bulunan kişilerin takiplerinin yapılmasına,
         3. Kurul Üyelerinin yoğun işbirliği halinde çalışmalarına
         4. Çocukların suça sürüklenmemeleri için, ilgili tüm kurumların projeler üretmesine, karar verildi.
 
     Kaymakamımız Dr. Mehmet Ali ÖZKAN, bütün üyelerin çalışmalarını en iyi şekilde yapacaklarına inandığını, bir sonraki İlçe Çocuk Koruma Kurulu Toplantısının 2 ay sonra yapılacağını belirterek katılımcılara teşekkür etti ve toplantıyı sonlandırdı.