Ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma  projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl "Verimlilik Proje Ödülleri" verileceğine dair Adana Valiliği İl Basın, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünden alınan 27.10.2017 tarih ve 2947 sayılı yazı görmek için tıklayınız.
 
Ek _
        1. Sayfa
        2. Sayfa
        3. Sayfa
        4. Sayfa