Ülkemizin rekabet gücünün arttırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl "Verimlilik Proje Ödülleri" verileceği ile ilgili Adana Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün 10.11.2016 tarih ve 2884 sayılı yazısı ve ekini görmek için tıklayınız.